2016-02-12

Wykaz prac legislacyjnych

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obejmuje projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

 

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzony jest na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

 

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (PDF) - zaktualizowany w dniu 26 kwietnia 2018 r.