2018-01-24

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficzne

15 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej opublikował na Hydroportalu (http://mapy.isok.gov.pl) mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej w formacie pdf.

 

Głównym celem opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego jest informowanie społeczeństwa o możliwości wystąpienia powodzi i jej skutków. Wspomagają właściwe zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz ograniczanie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

 

Mapy te stanowią podstawę do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym - ostatniego etapu wdrażania Dyrektywy Powodziowej.

Poniżej załączono skany wizualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (zasięg przestrzenny) (w formacie pdf) dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły.

Załączniki

  Wizualizacje_map_za...dry_cz._2.pdf 353,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...ecza_Odry.pdf 536,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...dry_cz._1.pdf 395,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...dry_cz._3.pdf 382,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...dry_cz._4.pdf 616,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...cza_Wisly.pdf 590,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...a_Pregoly.pdf 283,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...sly_cz._1.pdf 573,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...sly_cz._3.pdf 386 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...sly_cz._2.pdf 473,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...sly_cz._4.pdf 620,39 KB (pdf) szczegóły pobierz