2018-01-24

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficzne

15 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej opublikował na Hydroportalu (http://mapy.isok.gov.pl) mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej w formacie pdf.

 

Głównym celem opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego jest informowanie społeczeństwa o możliwości wystąpienia powodzi i jej skutków. Wspomagają właściwe zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz ograniczanie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

 

Mapy te stanowią podstawę do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym - ostatniego etapu wdrażania Dyrektywy Powodziowej.

Poniżej załączono skany wizualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (zasięg przestrzenny) (w formacie pdf) dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły.

Załączniki

  Wizualizacje_map_za...dry_cz._2.pdf 353,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...ecza_Odry.pdf 536,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...dry_cz._1.pdf 395,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...dry_cz._3.pdf 382,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...dry_cz._4.pdf 616,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...cza_Wisly.pdf 590,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...a_Pregoly.pdf 283,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...sly_cz._1.pdf 573,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...sly_cz._3.pdf 386 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...sly_cz._2.pdf 473,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacje_map_za...sly_cz._4.pdf 620,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się