Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-18 16:33:16  Katarzyna Gałecka

Załączono plik 567857

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2223071
user_idpuste2500458
fobject_idpuste567857
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18371
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 16:33:16  Katarzyna Gałecka

Załączono plik 567866

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2223072
user_idpuste2500458
fobject_idpuste567866
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18371
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 16:33:16  Katarzyna Gałecka

Załączono plik 567867

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2223073
user_idpuste2500458
fobject_idpuste567867
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18371
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 16:33:16  Katarzyna Gałecka

Załączono plik 567875

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2223074
user_idpuste2500458
fobject_idpuste567875
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18371
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 16:33:16  Katarzyna Gałecka

Załączono plik 567876

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2223075
user_idpuste2500458
fobject_idpuste567876
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18371
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 16:33:16  Katarzyna Gałecka

Załączono plik 567877

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2223076
user_idpuste2500458
fobject_idpuste567877
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18371
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 16:33:16  Katarzyna Gałecka

Załączono plik 567878

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2223077
user_idpuste2500458
fobject_idpuste567878
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18371
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 16:33:16  Katarzyna Gałecka

Załączono plik 573266

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2223078
user_idpuste2500458
fobject_idpuste573266
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18371
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-18 16:33:16  Katarzyna Gałecka

Załączono plik 577255

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2223079
user_idpuste2500458
fobject_idpuste577255
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18371
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-28 12:18:07  Joanna Jaworska

Utworzono zamówienie publiczne 18371 o nazwie 'BA.WZP.2611.2.2019.KG Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste18371
namepusteBA.WZP.2611.2.2019.KG Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
contract_subjectpusteŚwiadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste10
announcerpusteMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
deadlinepuste2019-06-05
publishfrompuste2019-05-28
publishtopuste2020-12-31
contract_numberpusteBA.WZP.2611.2.2019.KG
txtpuste

Ofertę należy złożyć do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

 

user_idpuste2500692
resource_idpuste954
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2019-06-05 14:27:13  Katarzyna Gałecka

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> <strong>Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu publicznym</strong></p> <p> <strong>Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia</strong></p> <p> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia</p> <p> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy</p> <p> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; oświadczenie, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ</p> <p> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; wykaz usług</p> <p> Załącznik nr 5 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r formularza ofertowego</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> <strong>Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu publicznym</strong></p> <p> <strong>Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia</strong></p> <p> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia</p> <p> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy</p> <p> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; oświadczenie, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ</p> <p> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; wykaz usług</p> <p> Załącznik nr 5 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r formularza ofertowego</p> <p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1em;"><strong>05.06.2019 r. dodano załącznik</strong>: informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2019 r.</span></span></span></p> '

Pole user_id zmieniło wartość z '2500692' na '2500458'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

 

Ofertę należy złożyć do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

05.06.2019 r. dodano załącznik: informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2019 r.

user_id25006922500458
2019-06-12 13:05:28  Katarzyna Gałecka

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> <strong>Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu publicznym</strong></p> <p> <strong>Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia</strong></p> <p> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia</p> <p> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy</p> <p> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; oświadczenie, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ</p> <p> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; wykaz usług</p> <p> Załącznik nr 5 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r formularza ofertowego</p> <p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1em;"><strong>05.06.2019 r. dodano załącznik</strong>: informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2019 r.</span></span></span></p> ' na '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> <strong>Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu publicznym</strong></p> <p> <strong>Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia</strong></p> <p> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia</p> <p> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy</p> <p> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; oświadczenie, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ</p> <p> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; wykaz usług</p> <p> Załącznik nr 5 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r formularza ofertowego</p> <p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1em;"><strong>05.06.2019 r. dodano załącznik</strong>: informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2019 r.</span></span></span></p> <p> <strong>12.06.2019 r. dodano załącznik </strong>- informacja o wyborze oferty z dnia 12.06.2019 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

05.06.2019 r. dodano załącznik: informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2019 r.

Ofertę należy złożyć do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

05.06.2019 r. dodano załącznik: informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2019 r.

12.06.2019 r. dodano załącznik - informacja o wyborze oferty z dnia 12.06.2019 r.

2019-06-18 16:33:16  Katarzyna Gałecka

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> <strong>Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu publicznym</strong></p> <p> <strong>Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia</strong></p> <p> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia</p> <p> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy</p> <p> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; oświadczenie, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ</p> <p> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; wykaz usług</p> <p> Załącznik nr 5 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r formularza ofertowego</p> <p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1em;"><strong>05.06.2019 r. dodano załącznik</strong>: informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2019 r.</span></span></span></p> <p> <strong>12.06.2019 r. dodano załącznik </strong>- informacja o wyborze oferty z dnia 12.06.2019 r.</p> ' na '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00</strong> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> <strong>Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu publicznym</strong></p> <p> <strong>Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia</strong></p> <p> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia</p> <p> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy</p> <p> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; oświadczenie, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ</p> <p> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; wykaz usług</p> <p> Załącznik nr 5 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r formularza ofertowego</p> <p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1em;"><strong>05.06.2019 r. dodano załącznik</strong>: informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2019 r.</span></span></span></p> <p> <strong>12.06.2019 r. dodano załącznik </strong>- informacja o wyborze oferty z dnia 12.06.2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>18.06.2019 r. Informacja o udzieleniu zam&oacute;wienia</strong><br /> <br /> Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. &ndash; Prawo zam&oacute;wień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p&oacute;źn. zm.) zamawiający informuje, że zam&oacute;wienie publiczne, kt&oacute;rego przedmiotem jest&nbsp; Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej w dniu 18.06.2019 r. zostało udzielone wykonawcy:<strong> Bracia Pietrzak Sp&oacute;łka Jawna z siedziba przy ul. Paderewskiego 17 w Zielonce (05-220)</strong>.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

05.06.2019 r. dodano załącznik: informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2019 r.

12.06.2019 r. dodano załącznik - informacja o wyborze oferty z dnia 12.06.2019 r.

Ofertę należy złożyć do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

05.06.2019 r. dodano załącznik: informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2019 r.

12.06.2019 r. dodano załącznik - informacja o wyborze oferty z dnia 12.06.2019 r.

 

18.06.2019 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zamawiający informuje, że zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest  Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 18.06.2019 r. zostało udzielone wykonawcy: Bracia Pietrzak Spółka Jawna z siedziba przy ul. Paderewskiego 17 w Zielonce (05-220).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się