Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454074

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914384
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454074
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454075

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914385
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454075
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454076

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914386
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454076
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454078

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914387
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454078
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454084

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914388
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454084
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454086

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914389
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454086
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454087

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914390
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454087
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454091

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914391
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454091
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454092

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914392
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454092
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454096

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914393
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454096
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454097

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914394
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454097
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454098

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914395
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454098
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454099

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914396
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454099
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454100

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914397
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454100
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 470904

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914398
user_idpuste2500048
fobject_idpuste470904
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 490361

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1914399
user_idpuste2500048
fobject_idpuste490361
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15054
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-17 11:31:37  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Utworzono zamówienie publiczne 15054 o nazwie 'BA.ZZP.3.2611.5.2018.RB Obsługa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą..'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste15054
namepusteBA.ZZP.3.2611.5.2018.RB Obsługa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą..
contract_subjectpusteObsługa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich.
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
deadlinepuste2018-11-23
publishfrompuste2018-10-17
publishtopuste2019-12-31
contract_numberpusteBA.ZZP.3.2611.5.2018.RB
txtpuste

Ofertę należy złożyć do 23.11.2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)


Załącznik nr 1 do SOPZ – zestawienie miesięczne

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załacznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych

Załacznik do umowy - wzór zlecenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – zakres w jakim należy wypełnić JEDZ

Załącznik nr 3a do SIWZ – JEDZ w formacie xml

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ  – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykazu usług, o którym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 3a został spakowany do formatu zip.

user_idpuste2500048
resource_idpuste954
language_idpuste1
bid_bondpuste10000.00
deadlinetimepusteArray
2018-11-23 13:47:23  Mariusz Chrzanowski

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.125em;">Ofertę należy złożyć <strong>do 23.11.2018 r. do godz. 11:00 </strong>w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> <br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)<br /> <br /> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)</span><br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"> Załącznik nr 1 do SOPZ &ndash; zestawienie miesięczne<br /> <br /> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załacznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załacznik do umowy - wz&oacute;r zlecenia<br /> <br /> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; zakres w jakim należy wypełnić JEDZ<br /> <br /> Załącznik nr 3a do SIWZ &ndash; JEDZ w formacie xml<br /> <br /> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; oświadczenia wykonawcy, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 5 do SIWZ&nbsp; &ndash; oświadczenia wykonawcy, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 6 do SIWZ &ndash; wykazu usług, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 7 do SIWZ &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt&nbsp; 23 ustawy<br /> <br /> Załącznik nr 8 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> Załącznik nr 3a został spakowany do formatu zip.</span></p> ' na '<p> <span style="font-size:1.125em;">Ofertę należy złożyć <strong>do 23.11.2018 r. do godz. 11:00 </strong>w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> <br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)<br /> <br /> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)</span><br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"> Załącznik nr 1 do SOPZ &ndash; zestawienie miesięczne<br /> <br /> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załacznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załacznik do umowy - wz&oacute;r zlecenia<br /> <br /> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; zakres w jakim należy wypełnić JEDZ<br /> <br /> Załącznik nr 3a do SIWZ &ndash; JEDZ w formacie xml<br /> <br /> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; oświadczenia wykonawcy, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 5 do SIWZ&nbsp; &ndash; oświadczenia wykonawcy, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 6 do SIWZ &ndash; wykazu usług, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 7 do SIWZ &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt&nbsp; 23 ustawy<br /> <br /> Załącznik nr 8 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> Załącznik nr 3a został spakowany do formatu zip.<br /> <br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>23.11.2018 r. dodano załącznik</strong> - informacje z otwarcia ofert&nbsp; z dnia 23.11.2018 r., o kt&oacute;rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp</span></span><br /> &nbsp;</p> '

Pole user_id zmieniło wartość z '2500048' na '2500144'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 23.11.2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)


Załącznik nr 1 do SOPZ – zestawienie miesięczne

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załacznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych

Załacznik do umowy - wzór zlecenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – zakres w jakim należy wypełnić JEDZ

Załącznik nr 3a do SIWZ – JEDZ w formacie xml

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ  – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykazu usług, o którym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 3a został spakowany do formatu zip.

Ofertę należy złożyć do 23.11.2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)


Załącznik nr 1 do SOPZ – zestawienie miesięczne

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załacznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych

Załacznik do umowy - wzór zlecenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – zakres w jakim należy wypełnić JEDZ

Załącznik nr 3a do SIWZ – JEDZ w formacie xml

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ  – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykazu usług, o którym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 3a został spakowany do formatu zip.

23.11.2018 r. dodano załącznik - informacje z otwarcia ofert  z dnia 23.11.2018 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 

user_id25000482500144
2019-01-04 10:19:21  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.125em;">Ofertę należy złożyć <strong>do 23.11.2018 r. do godz. 11:00 </strong>w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> <br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)<br /> <br /> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)</span><br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"> Załącznik nr 1 do SOPZ &ndash; zestawienie miesięczne<br /> <br /> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załacznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załacznik do umowy - wz&oacute;r zlecenia<br /> <br /> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; zakres w jakim należy wypełnić JEDZ<br /> <br /> Załącznik nr 3a do SIWZ &ndash; JEDZ w formacie xml<br /> <br /> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; oświadczenia wykonawcy, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 5 do SIWZ&nbsp; &ndash; oświadczenia wykonawcy, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 6 do SIWZ &ndash; wykazu usług, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 7 do SIWZ &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt&nbsp; 23 ustawy<br /> <br /> Załącznik nr 8 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> Załącznik nr 3a został spakowany do formatu zip.<br /> <br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>23.11.2018 r. dodano załącznik</strong> - informacje z otwarcia ofert&nbsp; z dnia 23.11.2018 r., o kt&oacute;rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp</span></span><br /> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.125em;">Ofertę należy złożyć <strong>do 23.11.2018 r. do godz. 11:00 </strong>w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> <br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)<br /> <br /> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)</span><br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"> Załącznik nr 1 do SOPZ &ndash; zestawienie miesięczne<br /> <br /> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załacznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Załacznik do umowy - wz&oacute;r zlecenia<br /> <br /> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; zakres w jakim należy wypełnić JEDZ<br /> <br /> Załącznik nr 3a do SIWZ &ndash; JEDZ w formacie xml<br /> <br /> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; oświadczenia wykonawcy, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 5 do SIWZ&nbsp; &ndash; oświadczenia wykonawcy, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 6 do SIWZ &ndash; wykazu usług, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 7 do SIWZ &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt&nbsp; 23 ustawy<br /> <br /> Załącznik nr 8 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> Załącznik nr 3a został spakowany do formatu zip.<br /> <br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>23.11.2018 r. dodano załącznik</strong> - informacje z otwarcia ofert&nbsp; z dnia 23.11.2018 r., o kt&oacute;rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp</span></span><br /> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>04.01.2019 r. dodano załącznik</strong> - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.01.2019 r.</span></span></p> '

Pole user_id zmieniło wartość z '2500144' na '2500048'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 23.11.2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)


Załącznik nr 1 do SOPZ – zestawienie miesięczne

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załacznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych

Załacznik do umowy - wzór zlecenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – zakres w jakim należy wypełnić JEDZ

Załącznik nr 3a do SIWZ – JEDZ w formacie xml

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ  – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykazu usług, o którym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 3a został spakowany do formatu zip.

23.11.2018 r. dodano załącznik - informacje z otwarcia ofert  z dnia 23.11.2018 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 

Ofertę należy złożyć do 23.11.2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)


Załącznik nr 1 do SOPZ – zestawienie miesięczne

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załacznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych

Załacznik do umowy - wzór zlecenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – zakres w jakim należy wypełnić JEDZ

Załącznik nr 3a do SIWZ – JEDZ w formacie xml

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ  – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykazu usług, o którym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 3a został spakowany do formatu zip.

23.11.2018 r. dodano załącznik - informacje z otwarcia ofert  z dnia 23.11.2018 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 

04.01.2019 r. dodano załącznik - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.01.2019 r.

user_id25001442500048
2020-01-05 00:19:15 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się