Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 451578

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847295
user_idpuste2500048
fobject_idpuste451578
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 451581

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847296
user_idpuste2500048
fobject_idpuste451581
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 451582

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847297
user_idpuste2500048
fobject_idpuste451582
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 451583

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847298
user_idpuste2500048
fobject_idpuste451583
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 451584

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847299
user_idpuste2500048
fobject_idpuste451584
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 451585

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847300
user_idpuste2500048
fobject_idpuste451585
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 451586

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847301
user_idpuste2500048
fobject_idpuste451586
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454433

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847302
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454433
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454942

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847303
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454942
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 454943

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847304
user_idpuste2500048
fobject_idpuste454943
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 456604

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847305
user_idpuste2500048
fobject_idpuste456604
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 456605

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847306
user_idpuste2500048
fobject_idpuste456605
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 457288

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847307
user_idpuste2500048
fobject_idpuste457288
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 457290

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847308
user_idpuste2500048
fobject_idpuste457290
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-30 11:58:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 459113

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1847309
user_idpuste2500048
fobject_idpuste459113
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14917
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-11 15:05:07  Mariusz Chrzanowski

Utworzono zamówienie publiczne 14917 o nazwie 'BA.ZZP.2610.13.2018.MC Zakup paliw, usług mycia i czyszczenia samochodów służbowych oraz artykułów eksploatacyjnych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste14917
namepusteBA.ZZP.2610.13.2018.MC Zakup paliw, usług mycia i czyszczenia samochodów służbowych oraz artykułów eksploatacyjnych
contract_subjectpusteZakup paliw, usług mycia i czyszczenia samochodów służbowych oraz artykułów eksploatacyjnych
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
deadlinepuste2018-10-19
publishfrompuste2018-10-11
publishtopuste2020-12-31
contract_numberpusteBA.ZZP.2610.13.2018.MC
txtpuste

Ofertę należy złożyć do 19 października 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 – istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 4 – wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy
Załącznik nr 5 – wzór Formularza Ofertowego


 

user_idpuste2500144
resource_idpuste954
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2018-10-17 14:40:39  Mariusz Chrzanowski

Pole deadline zmieniło wartość z '2018-10-19' na '2018-10-23'

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#000000">Ofertę należy złożyć </font><strong><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000">do 19 października 2018 r. do godz. 11:00</font></span></strong><font color="#000000"> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa</font></span><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#000000">.<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)</font></span><br /> Załącznik nr 1 &ndash; istotne postanowienia umowy<br /> Załącznik nr 2 &ndash; oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br /> Załącznik nr 3 &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o&nbsp;kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy<br /> Załącznik nr 4 &ndash; wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy<br /> Załącznik nr 5 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#000000">Ofertę należy złożyć </font><strong><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000">do 23 października 2018 r. do godz. 11:00</font></span></strong><font color="#000000"> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa</font></span><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#000000">.<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)</font></span><br /> Załącznik nr 1 &ndash; istotne postanowienia umowy<br /> Załącznik nr 2 &ndash; oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br /> Załącznik nr 3 &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o&nbsp;kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy<br /> Załącznik nr 4 &ndash; wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy<br /> Załącznik nr 5 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>17.10.2018 r. dodano załącznik</strong> - ogłoszenie o zmienie ogłoszenia<br /> <br /> <span style="color:#ff0000;"><strong>Uwaga: ze względu na przygotowywane wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający przedłużył termin składania ofert&nbsp; <span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;">do 23 października 2018 r. do godz. 11:00</span></span></strong></span></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
deadline2018-10-192018-10-23
txt

Ofertę należy złożyć do 19 października 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 – istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 4 – wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy
Załącznik nr 5 – wzór Formularza Ofertowego


 

Ofertę należy złożyć do 23 października 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 – istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 4 – wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy
Załącznik nr 5 – wzór Formularza Ofertowego

17.10.2018 r. dodano załącznik - ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Uwaga: ze względu na przygotowywane wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający przedłużył termin składania ofert  do 23 października 2018 r. do godz. 11:00


 

2018-10-18 13:36:24  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#000000">Ofertę należy złożyć </font><strong><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000">do 23 października 2018 r. do godz. 11:00</font></span></strong><font color="#000000"> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa</font></span><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#000000">.<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)</font></span><br /> Załącznik nr 1 &ndash; istotne postanowienia umowy<br /> Załącznik nr 2 &ndash; oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br /> Załącznik nr 3 &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o&nbsp;kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy<br /> Załącznik nr 4 &ndash; wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy<br /> Załącznik nr 5 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>17.10.2018 r. dodano załącznik</strong> - ogłoszenie o zmienie ogłoszenia<br /> <br /> <span style="color:#ff0000;"><strong>Uwaga: ze względu na przygotowywane wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający przedłużył termin składania ofert&nbsp; <span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;">do 23 października 2018 r. do godz. 11:00</span></span></strong></span></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#000000">Ofertę należy złożyć </font><strong><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000">do 23 października 2018 r. do godz. 11:00</font></span></strong><font color="#000000"> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa</font></span><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#000000">.<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)</font></span><br /> Załącznik nr 1 &ndash; istotne postanowienia umowy<br /> Załącznik nr 2 &ndash; oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br /> Załącznik nr 3 &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o&nbsp;kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy<br /> Załącznik nr 4 &ndash; wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy<br /> Załącznik nr 5 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>17.10.2018 r. dodano załącznik</strong> - ogłoszenie o zmienie ogłoszenia<br /> <br /> <span style="color:#ff0000;"><strong>Uwaga: ze względu na przygotowywane wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający przedłużył termin składania ofert&nbsp; <span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;">do 23 października 2018 r. do godz. 11:00</span></span></strong></span></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> 18.10.2018 r. <strong>dodano załącznik</strong> - wyjaśnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ) z dnia 18.10.2018 r.</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> &nbsp;</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> 18.10.2018 r.<strong> dodano załącznik</strong> - Istotne postanowienia umowy po zmianach z dnia 10.10.2018 r.<br /> &nbsp;</p> '

Pole user_id zmieniło wartość z '2500144' na '2500048'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 23 października 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 – istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 4 – wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy
Załącznik nr 5 – wzór Formularza Ofertowego

17.10.2018 r. dodano załącznik - ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Uwaga: ze względu na przygotowywane wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający przedłużył termin składania ofert  do 23 października 2018 r. do godz. 11:00


 

Ofertę należy złożyć do 23 października 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 – istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 4 – wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy
Załącznik nr 5 – wzór Formularza Ofertowego

17.10.2018 r. dodano załącznik - ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Uwaga: ze względu na przygotowywane wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający przedłużył termin składania ofert  do 23 października 2018 r. do godz. 11:00

18.10.2018 r. dodano załącznik - wyjaśnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 18.10.2018 r.

 

18.10.2018 r. dodano załącznik - Istotne postanowienia umowy po zmianach z dnia 10.10.2018 r.
 

user_id25001442500048
2018-10-23 09:33:59  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#000000">Ofertę należy złożyć </font><strong><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000">do 23 października 2018 r. do godz. 11:00</font></span></strong><font color="#000000"> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa</font></span><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#000000">.<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)</font></span><br /> Załącznik nr 1 &ndash; istotne postanowienia umowy<br /> Załącznik nr 2 &ndash; oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br /> Załącznik nr 3 &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o&nbsp;kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy<br /> Załącznik nr 4 &ndash; wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy<br /> Załącznik nr 5 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>17.10.2018 r. dodano załącznik</strong> - ogłoszenie o zmienie ogłoszenia<br /> <br /> <span style="color:#ff0000;"><strong>Uwaga: ze względu na przygotowywane wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający przedłużył termin składania ofert&nbsp; <span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;">do 23 października 2018 r. do godz. 11:00</span></span></strong></span></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> 18.10.2018 r. <strong>dodano załącznik</strong> - wyjaśnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ) z dnia 18.10.2018 r.</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> &nbsp;</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> 18.10.2018 r.<strong> dodano załącznik</strong> - Istotne postanowienia umowy po zmianach z dnia 10.10.2018 r.<br /> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#000000">Ofertę należy złożyć </font><strong><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000">do 23 października 2018 r. do godz. 11:00</font></span></strong><font color="#000000"> w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa</font></span><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><font color="#000000">.<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)</font></span><br /> Załącznik nr 1 &ndash; istotne postanowienia umowy<br /> Załącznik nr 2 &ndash; oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br /> Załącznik nr 3 &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o&nbsp;kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy<br /> Załącznik nr 4 &ndash; wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy<br /> Załącznik nr 5 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>17.10.2018 r. dodano załącznik</strong> - ogłoszenie o zmienie ogłoszenia<br /> <br /> <span style="color:#ff0000;"><strong>Uwaga: ze względu na przygotowywane wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający przedłużył termin składania ofert&nbsp; <span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;">do 23 października 2018 r. do godz. 11:00</span></span></strong></span></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> 18.10.2018 r. <strong>dodano załącznik</strong> - wyjaśnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ) z dnia 18.10.2018 r.</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> &nbsp;</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> 18.10.2018 r.<strong> dodano załącznik</strong> - Istotne postanowienia umowy po zmianach z dnia 10.10.2018 r.<br /> <br /> 23.10.2018 r. dodano załącznik&nbsp; - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.10.2018 r.</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> &nbsp;</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> 23.10.2018 r. dodano załącznik - zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 23.10.2018 r.</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> &nbsp;</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> <span style="color:#ff0000;"><strong>Uwaga:&nbsp; Zamawiający przedłużył termin składania ofert&nbsp; <span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;">do 26 października 2018 r. do godz. 11:00.</span></span></strong></span></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:00</span></span></strong></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 23 października 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 – istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 4 – wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy
Załącznik nr 5 – wzór Formularza Ofertowego

17.10.2018 r. dodano załącznik - ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Uwaga: ze względu na przygotowywane wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający przedłużył termin składania ofert  do 23 października 2018 r. do godz. 11:00

18.10.2018 r. dodano załącznik - wyjaśnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 18.10.2018 r.

 

18.10.2018 r. dodano załącznik - Istotne postanowienia umowy po zmianach z dnia 10.10.2018 r.
 

Ofertę należy złożyć do 23 października 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 – istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 4 – wykaz urządzeń technicznych (stacji paliw) dostępnych wykonawcy
Załącznik nr 5 – wzór Formularza Ofertowego

17.10.2018 r. dodano załącznik - ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Uwaga: ze względu na przygotowywane wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający przedłużył termin składania ofert  do 23 października 2018 r. do godz. 11:00

18.10.2018 r. dodano załącznik - wyjaśnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 18.10.2018 r.

 

18.10.2018 r. dodano załącznik - Istotne postanowienia umowy po zmianach z dnia 10.10.2018 r.

23.10.2018 r. dodano załącznik  - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.10.2018 r.

 

23.10.2018 r. dodano załącznik - zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 23.10.2018 r.

 

Uwaga:  Zamawiający przedłużył termin składania ofert  do 26 października 2018 r. do godz. 11:00.

            Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:00

2018-10-23 09:34:22  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się