Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 442912

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874059
user_idpuste2500692
fobject_idpuste442912
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444439

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874060
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444439
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444441

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874061
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444441
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444442

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874062
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444442
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444443

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874063
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444443
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444444

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874064
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444444
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444445

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874065
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444445
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444447

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874066
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444447
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444500

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874067
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444500
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444501

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874068
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444501
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444502

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874069
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444502
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444503

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874070
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444503
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444504

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874071
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444504
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444505

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874072
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444505
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 444506

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874073
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444506
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 447568

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874074
user_idpuste2500692
fobject_idpuste447568
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 447569

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874075
user_idpuste2500692
fobject_idpuste447569
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 447570

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874076
user_idpuste2500692
fobject_idpuste447570
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 448240

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874077
user_idpuste2500692
fobject_idpuste448240
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 15:15:11  Joanna Jaworska

Załączono plik 461167

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1874078
user_idpuste2500692
fobject_idpuste461167
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14561
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się