Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435878

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795007
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435878
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435880

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795008
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435880
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435888

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795009
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435888
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435892

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795010
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435892
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435893

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795011
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435893
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435894

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795012
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435894
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435895

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795013
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435895
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435897

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795014
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435897
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435898

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795015
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435898
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435900

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795016
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435900
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435901

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795017
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435901
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435902

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795018
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435902
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435903

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795019
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435903
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 435904

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795020
user_idpuste2500048
fobject_idpuste435904
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 436789

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795021
user_idpuste2500048
fobject_idpuste436789
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 453350

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795022
user_idpuste2500048
fobject_idpuste453350
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-07 11:02:51  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 462442

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1795023
user_idpuste2500048
fobject_idpuste462442
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14284
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-10 09:46:40  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Utworzono zamówienie publiczne 14284 o nazwie 'BDG.SSZP.3.2610.9.2018.RB Świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej Inmarsat C lub równoważnej umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami, a sieciami naziemnymi w obu kierunkach '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste14284
namepusteBDG.SSZP.3.2610.9.2018.RB Świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej Inmarsat C lub równoważnej umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami, a sieciami naziemnymi w obu kierunkach
contract_subjectpustePrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej Inmarsat C lub równoważnej.
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
deadlinepuste2018-10-16
publishfrompuste2018-09-10
publishtopuste2019-12-31
contract_numberpusteBDG.SSZP.3.2610.9.2018.RB
txtpuste

Ofertę należy złożyć do 16.10.2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy  (wraz z czterema załącznikami do wzoru umowy)

Załącznik nr 2 – zakres w jakim należy wypełnić JEDZ

Załącznik nr 2a – JEDZ w formacie xml (spakowany do formatu zip)

Załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ

Załącznik nr 4 – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ

Załącznik nr 5 – wykazu usług, o którym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, co którykolwiek z pozostałych składających odrębne oferty wykonawców

Załącznik nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

user_idpuste2500048
resource_idpuste954
language_idpuste1
bid_bondpuste10000.00
deadlinetimepusteArray
2018-09-11 14:05:57  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 16.10.2018 r. do godz. 11:00 </strong>w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> <br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia<br /> <br /> Załącznik nr 1 &ndash; Istotne postanowienia umowy&nbsp; (wraz z czterema załącznikami do wzoru umowy)<br /> <br /> Załącznik nr 2 &ndash; zakres w jakim należy wypełnić JEDZ<br /> <br /> Załącznik nr 2a &ndash; JEDZ w formacie xml (spakowany do formatu zip)<br /> <br /> Załącznik nr 3 &ndash; oświadczenia wykonawcy, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 4 &ndash; oświadczenia wykonawcy, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 5 &ndash; wykazu usług, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 6 &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, co kt&oacute;rykolwiek z pozostałych składających odrębne oferty wykonawc&oacute;w<br /> <br /> Załącznik nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> ' na '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 16.10.2018 r. do godz. 11:00 </strong>w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> <br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia<br /> <br /> Załącznik nr 1 &ndash; Istotne postanowienia umowy&nbsp; (wraz z czterema załącznikami do wzoru umowy)<br /> <br /> Załącznik nr 2 &ndash; zakres w jakim należy wypełnić JEDZ<br /> <br /> Załącznik nr 2a &ndash; JEDZ w formacie xml (spakowany do formatu zip)<br /> <br /> Załącznik nr 3 &ndash; oświadczenia wykonawcy, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 4 &ndash; oświadczenia wykonawcy, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 5 &ndash; wykazu usług, o kt&oacute;rym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ<br /> <br /> Załącznik nr 6 &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, co kt&oacute;rykolwiek z pozostałych składających odrębne oferty wykonawc&oacute;w<br /> <br /> Załącznik nr 7 &ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1em;"><strong>11.09.2018 r. dodano załącznik</strong>: modyfikacja&nbsp; treści SIWZ z dnia 11.09.2018 r.</span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 16.10.2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy  (wraz z czterema załącznikami do wzoru umowy)

Załącznik nr 2 – zakres w jakim należy wypełnić JEDZ

Załącznik nr 2a – JEDZ w formacie xml (spakowany do formatu zip)

Załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ

Załącznik nr 4 – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ

Załącznik nr 5 – wykazu usług, o którym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, co którykolwiek z pozostałych składających odrębne oferty wykonawców

Załącznik nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

Ofertę należy złożyć do 16.10.2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy  (wraz z czterema załącznikami do wzoru umowy)

Załącznik nr 2 – zakres w jakim należy wypełnić JEDZ

Załącznik nr 2a – JEDZ w formacie xml (spakowany do formatu zip)

Załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ

Załącznik nr 4 – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ

Załącznik nr 5 – wykazu usług, o którym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, co którykolwiek z pozostałych składających odrębne oferty wykonawców

Załącznik nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

11.09.2018 r. dodano załącznik: modyfikacja  treści SIWZ z dnia 11.09.2018 r.

 

2018-09-11 14:10:00  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się