Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-01-16 13:48:33  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 323150

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1292573
user_idpuste2500048
fobject_idpuste323150
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10375
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-16 13:48:33  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 323151

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1292574
user_idpuste2500048
fobject_idpuste323151
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10375
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-16 13:48:33  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 323152

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1292575
user_idpuste2500048
fobject_idpuste323152
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10375
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-16 13:48:33  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 323153

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1292576
user_idpuste2500048
fobject_idpuste323153
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10375
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-16 13:48:33  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 323154

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1292577
user_idpuste2500048
fobject_idpuste323154
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10375
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-16 13:48:33  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 323155

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1292578
user_idpuste2500048
fobject_idpuste323155
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10375
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-16 13:48:33  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 323156

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1292579
user_idpuste2500048
fobject_idpuste323156
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10375
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-16 13:48:33  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 326767

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1292580
user_idpuste2500048
fobject_idpuste326767
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10375
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-16 13:48:33  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Załączono plik 326953

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1292581
user_idpuste2500048
fobject_idpuste326953
resource_idpuste954
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste10375
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-13 15:59:21  Mariusz Chrzanowski

Utworzono zamówienie publiczne 10375 o nazwie 'BDG.SSZP.3.2610.25.2017.MC Dostawa licencjonowanego oprogramowania symulacyjnego klasowego mostka nawigacyjnego ECDIS Transas NTPro 5000 lub równoważnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste10375
namepusteBDG.SSZP.3.2610.25.2017.MC Dostawa licencjonowanego oprogramowania symulacyjnego klasowego mostka nawigacyjnego ECDIS Transas NTPro 5000 lub równoważnego
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
deadlinepuste2017-12-21
publishfrompuste2017-12-13
publishtopuste2019-12-31
contract_numberpusteBDG.SSZP.3.2610.25.2017.MC
txtpuste

Ofertę należy złożyć do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 5 do SIWZ– wzór Formularza Ofertowego

 

user_idpuste999210
resource_idpuste954
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2017-12-13 16:02:05  Mariusz Chrzanowski

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 </strong>w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br /> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy<br /> Załącznik nr 5 do SIWZ&ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 </strong>w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)<br /> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br /> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy<br /> Załącznik nr 5 do SIWZ&ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 5 do SIWZ– wzór Formularza Ofertowego

 

Ofertę należy złożyć do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 5 do SIWZ– wzór Formularza Ofertowego

 

2017-12-21 11:16:10  JAKUB SOJA

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 </strong>w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)<br /> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br /> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy<br /> Załącznik nr 5 do SIWZ&ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 </strong>w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)<br /> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br /> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy<br /> Załącznik nr 5 do SIWZ&ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>21.12.2017 r. dodano załącznik: </strong>Informacje z otwarcia ofert z dnia 21.12.2017 roku, o kt&oacute;rych mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp</p> <p> &nbsp;</p> '

Pole user_id zmieniło wartość z '999210' na '2500002'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 5 do SIWZ– wzór Formularza Ofertowego

 

Ofertę należy złożyć do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 5 do SIWZ– wzór Formularza Ofertowego

21.12.2017 r. dodano załącznik: Informacje z otwarcia ofert z dnia 21.12.2017 roku, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp

 

user_id9992102500002
2017-12-21 12:24:42  JAKUB SOJA

Pole txt zmieniło wartość z '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 </strong>w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)<br /> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br /> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy<br /> Załącznik nr 5 do SIWZ&ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>21.12.2017 r. dodano załącznik: </strong>Informacje z otwarcia ofert z dnia 21.12.2017 roku, o kt&oacute;rych mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Ofertę należy złożyć <strong>do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 </strong>w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa<br /> <br /> W części załączniki zamieszczone zostały:<br /> <br /> Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br /> Specyfikacja Istotnych Warunk&oacute;w Zam&oacute;wienia (SIWZ)<br /> Załącznik nr 1 do SIWZ &ndash; Szczeg&oacute;łowy Opis Przedmiotu Zam&oacute;wienia (SOPZ)<br /> Załącznik nr 2 do SIWZ &ndash; wz&oacute;r umowy<br /> Załącznik nr 3 do SIWZ &ndash; oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.<br /> Załącznik nr 4 do SIWZ &ndash; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt&oacute;rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy<br /> Załącznik nr 5 do SIWZ&ndash; wz&oacute;r Formularza Ofertowego<br /> <br /> <strong>21.12.2017 r. dodano załącznik: </strong>Informacje z otwarcia ofert z dnia 21.12.2017 roku, o kt&oacute;rych mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp</p> <p> <strong>21.12.2017 r. dodano załącznik:&nbsp;</strong>informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wskazanym w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Ofertę należy złożyć do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 5 do SIWZ– wzór Formularza Ofertowego

21.12.2017 r. dodano załącznik: Informacje z otwarcia ofert z dnia 21.12.2017 roku, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp

 

Ofertę należy złożyć do 21.12.2017 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 5 do SIWZ– wzór Formularza Ofertowego

21.12.2017 r. dodano załącznik: Informacje z otwarcia ofert z dnia 21.12.2017 roku, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp

21.12.2017 r. dodano załącznik: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wskazanym w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

 

2018-01-16 13:48:33  RYSZARD_BACZEWSKI RYSZARD_BACZEWSKI

Pole user_id zmieniło wartość z '2500002' na '2500048'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
user_id25000022500048
2020-01-06 18:31:21 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2020-01-06 18:31:21 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-12-31' na '2020-01-06'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-12-312020-01-06

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się