Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-02-02 11:47:23  joannald joannald

Utworzono artykuł 77530 o nazwie 'Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste77530
user_idpuste1634174
resource_idpuste954
namepusteOgłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora
category_idpuste13890
language_idpuste1
shortpusteRada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie.
fullpuste

Rada Pracownicza podejmuje uchwałę o przyjęciu postanowienia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PP PŻM.

Na podstawie Art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (zwanego dalej „Rozporządzeniem"), Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie.

publishfrompuste2017-02-02 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-konkurs-na-stanowisko-dyrektora
2017-02-02 11:47:50  joannald joannald

Pole category_id zmieniło wartość z '13890' na '11513'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1389011513
2017-02-02 11:48:41  joannald joannald

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Rada Pracownicza podejmuje uchwałę o przyjęciu postanowienia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PP PŻM.</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Na podstawie Art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz &sect;1<strong> </strong>Rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (zwanego dalej &bdquo;Rozporządzeniem&quot;), Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie <strong>ogłasza konkurs</strong> na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego<strong> </strong>Polska Żegluga Morska w Szczecinie.</span></p> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Rada Pracownicza podejmuje uchwałę o przyjęciu postanowienia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PP PŻM.</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Na podstawie Art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz &sect;1<strong> </strong>Rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (zwanego dalej &bdquo;Rozporządzeniem&quot;), Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie <strong>ogłasza konkurs</strong> na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego<strong> </strong>Polska Żegluga Morska w Szczecinie.</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/211764/ogloszenie-02-02-17-pdf.html">Treść ogłoszenia</a> (pdf)</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rada Pracownicza podejmuje uchwałę o przyjęciu postanowienia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PP PŻM.

Na podstawie Art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (zwanego dalej „Rozporządzeniem"), Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie.

Rada Pracownicza podejmuje uchwałę o przyjęciu postanowienia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PP PŻM.

Na podstawie Art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (zwanego dalej „Rozporządzeniem"), Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie.

Treść ogłoszenia (pdf)

2017-02-02 11:49:02  joannald joannald

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Rada Pracownicza podejmuje uchwałę o przyjęciu postanowienia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PP PŻM.</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Na podstawie Art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz &sect;1<strong> </strong>Rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (zwanego dalej &bdquo;Rozporządzeniem&quot;), Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie <strong>ogłasza konkurs</strong> na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego<strong> </strong>Polska Żegluga Morska w Szczecinie.</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/211764/ogloszenie-02-02-17-pdf.html">Treść ogłoszenia</a> (pdf)</span></p> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Rada Pracownicza podejmuje uchwałę o przyjęciu postanowienia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PP PŻM.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Na podstawie Art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz &sect;1<strong> </strong>Rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (zwanego dalej &bdquo;Rozporządzeniem&quot;), Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie <strong>ogłasza konkurs</strong> na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego<strong> </strong>Polska Żegluga Morska w Szczecinie.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/211764/ogloszenie-02-02-17-pdf.html">Treść ogłoszenia</a> (pdf)</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rada Pracownicza podejmuje uchwałę o przyjęciu postanowienia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PP PŻM.

Na podstawie Art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (zwanego dalej „Rozporządzeniem"), Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie.

Treść ogłoszenia (pdf)

Rada Pracownicza podejmuje uchwałę o przyjęciu postanowienia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PP PŻM.

 

Na podstawie Art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (zwanego dalej „Rozporządzeniem"), Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie.

 

Treść ogłoszenia (pdf)

2017-02-02 11:49:02  joannald joannald

Załączono plik 211764

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste799033
user_idpuste1634174
fobject_idpuste211764
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste77530
_attachmentpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się