Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-08 15:38:07  Marcin Ziubrzycki

Utworzono artykuł 58942 o nazwie 'Petycja z dnia 08.07.2016 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste58942
user_idpuste1245574
resource_idpuste954
namepustePetycja z dnia 08.07.2016 r.
category_idpuste10979
language_idpuste1
shortpustePetycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.
fullpuste

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8 października 2016 r.

publishfrompuste2016-07-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-z-dnia-08-07-2016-r
2016-07-08 15:39:06  Marcin Ziubrzycki

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. Link do petycji (jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8<strong> października 2016 r.</strong></p> ' na '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8<strong> października 2016 r.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8 października 2016 r.

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8 października 2016 r.

2016-07-08 15:41:02  Marcin Ziubrzycki

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8<strong> października 2016 r.</strong></p> ' na '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do <strong>8 października 2016 r.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8 października 2016 r.

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8 października 2016 r.

2016-07-08 15:41:15  Marcin Ziubrzycki

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do <strong>8 października 2016 r.</strong></p> ' na '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do &nbsp;&nbsp; <strong>8 października 2016 r.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8 października 2016 r.

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do    8 października 2016 r.

2016-07-08 15:41:28  Marcin Ziubrzycki

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do &nbsp;&nbsp; <strong>8 października 2016 r.</strong></p> ' na '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <strong>8 października 2016 r.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do    8 października 2016 r.

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do            8 października 2016 r.

2017-02-06 08:36:31  joannald joannald

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <strong>8 października 2016 r.</strong></p> ' na '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do <strong>8 października 2016 r. Link do odpowiedzi</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do            8 października 2016 r.

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8 października 2016 r. Link do odpowiedzi

2017-02-06 08:44:39  joannald joannald

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do <strong>8 października 2016 r. Link do odpowiedzi</strong></p> ' na '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do <strong>8 października 2016 r. </strong>Link do<strong> <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/212427/petycja-rejestr-kodow-identyfikacyjnych-pdf.html">odpowiedzi</a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8 października 2016 r. Link do odpowiedzi

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8 października 2016 r. Link do odpowiedzi

2017-02-06 08:45:17  joannald joannald
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-09-21 11:05:27  joannald joannald
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2017-09-21 11:06:11  joannald joannald

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do <strong>8 października 2016 r. </strong>Link do<strong> <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/212427/petycja-rejestr-kodow-identyfikacyjnych-pdf.html">odpowiedzi</a></strong></p> ' na '<p> <strong>Petycja zawiera wniosek o zmianę przepis&oacute;w dotyczących organu nadzorującego Rejestr kod&oacute;w identyfikacyjnych wytw&oacute;rc&oacute;w łodzi i jacht&oacute;w sportowych.</strong><br /> <br /> 1. <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/151503/petycja-z-dnia-6-lipca-2016-jpg.html">Link do petycji </a>(jpg).<br /> 2. Data złożenia: <strong>8 lipca 2016 r.</strong><br /> 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): <strong>brak zgody</strong><br /> 4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do <strong>8 października 2016 r. </strong>Link do<strong> <a href="http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/290291/odpowiedz-na-petycje-z-8-07-2016-pdf.html">odpowiedzi</a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8 października 2016 r. Link do odpowiedzi

Petycja zawiera wniosek o zmianę przepisów dotyczących organu nadzorującego Rejestr kodów identyfikacyjnych wytwórców łodzi i jachtów sportowych.

1. Link do petycji (jpg).
2. Data złożenia: 8 lipca 2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody): brak zgody
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 8 października 2016 r. Link do odpowiedzi

2017-09-21 11:06:11  joannald joannald

Załączono plik 151503

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1101417
user_idpuste1634174
fobject_idpuste151503
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste58942
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-21 11:06:11  joannald joannald

Załączono plik 290291

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1101418
user_idpuste1634174
fobject_idpuste290291
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste58942
_attachmentpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się