Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-21 09:58:49  Karolina Powałka

Utworzono artykuł 265922 o nazwie 'Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste265922
user_idpuste2502649
resource_idpuste954
namepusteInformacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
category_idpuste25875
language_idpuste1
shortpusteInformacja o dokonaniu w dniu 15 października 2019 r. zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku – Pana Waldemara Kutę, w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj. usunięcia namułu z dna rzeki Wisły w obszarze Zbiornika Włocławskiego w km 622 500 – 623 300 w rejonie miejscowości Dobrzyków na działce o nr ewid. 475, obręb 0004 Dobrzyków, gmina Gąbin, powiat płocki, województwo mazowieckie, wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód.
fullpuste

DOK.DOK3.9701.54.2019.KP

 

INFORMACJA

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku – Pana Waldemara Kutę, w zakresie:

– wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj. usunięcia namułu z dna rzeki Wisły w obszarze Zbiornika Włocławskiego w km 622+500 – 623+300 w rejonie miejscowości Dobrzyków na działce o nr ewid. 475, obręb 0004 Dobrzyków, gmina Gąbin, powiat płocki, województwo mazowieckie, wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód.

Data wpływu zgłoszenia: 15 października 2019 r.

publishfrompuste2019-10-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego
2019-10-21 09:58:49  Karolina Powałka

Pole slug zmieniło wartość z 'informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego' na '265922_informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego265922_informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego
2019-10-21 09:58:49  Karolina Powałka

Załączono plik 646275

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2484963
user_idpuste2502649
fobject_idpuste646275
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste265922
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się