Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-18 07:55:11  Iwona Marat

Utworzono artykuł 265368 o nazwie 'Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste265368
user_idpuste2500824
resource_idpuste954
namepusteInformacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
category_idpuste25875
language_idpuste1
shortpusteNa podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Artura Rychlewskiego Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie odmulenia koryta rzeki Struga z naniesionego namułu w km 14 500 – 18 128
fullpuste

DOK.DOK3.9701.52.2019.IM

 

 

 

 

INFORMACJA

O  DOKONANIU ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO.

 

 

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Artura Rychlewskiego Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,w zakresie odmulenia koryta rzeki Struga
z naniesionego namułu w km 14+500 – 18+128, na terenie działek:


             - nr ew. 537 oraz nr ew. 538, obręb 15 Różyce, gm. Kocierzew Południowy, pow. łowicki, woj. łódzkie;

             - nr ew. 190, nr ew. 191 oraz nr ew. 188/2, obręb 14 Skowroda, gm. Chąśno, pow. łowicki, woj. łódzkie;

- nr ew. 130 oraz nr ew. 93, obręb 5 Jadzień, gm. Kiernozia, pow. łowicki, woj. łódzkie.

 

 

Data wpływu zgłoszenia: 14.10.2019 r.

 

 

publishfrompuste2019-10-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego
2019-10-18 07:55:11  Iwona Marat

Pole slug zmieniło wartość z 'informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego' na '265368_informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego265368_informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego
2019-10-18 07:55:11  Iwona Marat

Załączono plik 645278

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2480560
user_idpuste2500824
fobject_idpuste645278
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste265368
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się