Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-09 10:46:19  Urszula Snopkiewicz

Utworzono artykuł 262566 o nazwie 'Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste262566
user_idpuste2500820
resource_idpuste954
namepusteInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
category_idpuste25875
language_idpuste1
shortpusteInformacja o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana Marcina Pawłowskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki wodnej przez elektrownię wodną Mylof, zlokalizowaną przy zaporze w km 133 640 rzeki Brda, w m. Zapora, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie.
fullpuste

 

INFORMACJA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika – Pana Marcina Pawłowskiego, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki wodnej przez elektrownię wodną Mylof, zlokalizowaną przy zaporze w km 133+640 rzeki Brda, w m. Zapora, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie.

 

publishfrompuste2019-10-09 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego
2019-10-09 10:46:19  Urszula Snopkiewicz

Pole slug zmieniło wartość z 'informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego' na '262566_informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego262566_informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego
2019-10-09 10:46:19  Urszula Snopkiewicz

Załączono plik 639821

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2453914
user_idpuste2500820
fobject_idpuste639821
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste262566
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się