Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-27 13:39:56  Urszula Snopkiewicz

Utworzono artykuł 259654 o nazwie 'Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste259654
user_idpuste2500820
resource_idpuste954
namepusteInformacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia
category_idpuste25875
language_idpuste1
shortpusteNa podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wniesieniu przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót objętych zgłoszeniem wodnoprawnym dokonanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Mateusza Surowskiego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie: - ręcznego i mechanicznego usunięcia rumoszu z czaszy zbiornika; - remontu i konserwacji urządzenia wodnego poprzez uzupełnienie ubytków i spoinowanie murów kamiennych na obwodzie zbiornika; - remontu i konserwacji urządzenia wodnego poprzez uzupełnienie ubytków i spoinowanie strony odwodnej i odpowietrznej zapory oraz niecki wypadowej; - remontu i konserwacji ubezpieczenia brzegu poprzez uzupełnienie ubytków i spoinowanie muru oporowego potoku Łomnica; - ręcznego i mechanicznego wykoszenia porostu i krzewów z dna oraz z brzegu zbiornika; - uporządkowania terenu po wycince krzewów, rumoszu, odpadów komunalnych wraz z wywiezieniem poza obszar obiektu; w km 14 000 – 15 000 – zapora przeciwrumowiskowa, czasza zbiornika na potoku Łomnica, działka nr ew. 1/1, obręb 0004 miasta Karpacz, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, w związku z nieuzupełnieniem braków w zgłoszeniu. Data wniesienia sprzeciwu: 26 września 2019 r.
fullpuste

Warszawa, dnia    27     września 2019 r.

DOK.DOK3.9701.33.2019.IM 

PW - 99650

 

 

 

INFORMACJA

O WNIESIENIU SPRZECIWU

 

 

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268
z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wniesieniu przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót objętych zgłoszeniem wodnoprawnym dokonanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Mateusza Surowskiego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie:

- ręcznego i mechanicznego usunięcia rumoszu z czaszy zbiornika;

- remontu i konserwacji urządzenia wodnego poprzez uzupełnienie ubytków i spoinowanie murów kamiennych na obwodzie zbiornika;

- remontu i konserwacji urządzenia wodnego poprzez uzupełnienie ubytków i spoinowanie strony odwodnej i odpowietrznej zapory oraz niecki wypadowej;

- remontu i konserwacji ubezpieczenia brzegu poprzez uzupełnienie ubytków i spoinowanie muru oporowego potoku Łomnica;

- ręcznego i mechanicznego wykoszenia porostu i krzewów z dna oraz z brzegu zbiornika;

- uporządkowania terenu po wycince krzewów, rumoszu, odpadów komunalnych wraz z wywiezieniem poza obszar obiektu;

w km 14+000 – 15+000 – zapora przeciwrumowiskowa, czasza zbiornika na potoku Łomnica, działka
nr ew. 1/1, obręb 0004 miasta Karpacz, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, w związku z nieuzupełnieniem braków w zgłoszeniu.

Data wniesienia sprzeciwu: 26 września 2019 r.

 

 

 

publishfrompuste2019-09-27 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-wniesieniu-sprzeciwu-do-zgloszenia
2019-09-27 13:39:56  Urszula Snopkiewicz

Pole slug zmieniło wartość z 'informacja-o-wniesieniu-sprzeciwu-do-zgloszenia' na '259654_informacja-o-wniesieniu-sprzeciwu-do-zgloszenia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacja-o-wniesieniu-sprzeciwu-do-zgloszenia259654_informacja-o-wniesieniu-sprzeciwu-do-zgloszenia
2019-09-27 13:39:56  Urszula Snopkiewicz

Załączono plik 633524

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2426882
user_idpuste2500820
fobject_idpuste633524
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste259654
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się