Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-11 10:13:12  Urszula Snopkiewicz

Utworzono artykuł 255171 o nazwie 'Wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste255171
user_idpuste2500820
resource_idpuste954
namepusteWzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
category_idpuste44068
language_idpuste1
shortpusteWzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - zgodnie z art. 407 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)
fullpuste

Na podstawie art. 407 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej określił wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

publishfrompuste2019-09-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustewzor-wniosku-o-wydanie-pozwolenia-wodnoprawnego
2019-09-11 10:27:39  Urszula Snopkiewicz

Załączono plik 624383

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393050
user_idpuste2500820
fobject_idpuste624383
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste255171
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 10:27:39  Urszula Snopkiewicz

Załączono plik 624386

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393051
user_idpuste2500820
fobject_idpuste624386
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste255171
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 10:21:17  Urszula Snopkiewicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-11 10:27:39  Urszula Snopkiewicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się