Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-03 08:19:36  Mariusz Chrzanowski

Utworzono artykuł 252927 o nazwie 'Usługa modernizacji strony internetowej PKBWM'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste252927
user_idpuste2500144
resource_idpuste954
namepusteUsługa modernizacji strony internetowej PKBWM
category_idpuste11239
language_idpuste1
shortpusteWykonanie usługi aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
fullpuste

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://pkbwm.gov.pl) Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich  oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.

Oferty należy składać do 17 września 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: pkbwm@mgm.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w poniższych załącznikach.

publishfrompuste2019-09-03 00:00:00
_activepuste1
slugpusteusluga-modernizacji-strony-internetowej-pkbwm
2019-09-03 10:17:28  Mariusz Chrzanowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (<a href="https://pkbwm.gov.pl">https://pkbwm.gov.pl</a>) Państwowej Komisji Badania Wypadk&oacute;w Morskich &nbsp;oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia i przeprowadzenia dla pracownik&oacute;w Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.<br /> <br /> Oferty należy składać <strong>do 17 września 2019 r.</strong> w wersji elektronicznej na adres: pkbwm@mgm.gov.pl<br /> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące zam&oacute;wienia zawarte są w poniższych załącznikach.</p> ' na '<p> Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (<a href="https://pkbwm.gov.pl">https://pkbwm.gov.pl</a>) Państwowej Komisji Badania Wypadk&oacute;w Morskich &nbsp;oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia i przeprowadzenia dla pracownik&oacute;w Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.<br /> <br /> Oferty należy składać <strong>do 17 września 2019 r.</strong> w wersji elektronicznej na adres: <a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a></p> <p> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące zam&oacute;wienia zawarte są w poniższych załącznikach.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://pkbwm.gov.pl) Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich  oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.

Oferty należy składać do 17 września 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: pkbwm@mgm.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w poniższych załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://pkbwm.gov.pl) Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich  oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.

Oferty należy składać do 17 września 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: obd1@mgm.gov.pl


Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w poniższych załącznikach.

2019-09-17 10:07:44  Mariusz Chrzanowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (<a href="https://pkbwm.gov.pl">https://pkbwm.gov.pl</a>) Państwowej Komisji Badania Wypadk&oacute;w Morskich &nbsp;oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia i przeprowadzenia dla pracownik&oacute;w Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.<br /> <br /> Oferty należy składać <strong>do 17 września 2019 r.</strong> w wersji elektronicznej na adres: <a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a></p> <p> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące zam&oacute;wienia zawarte są w poniższych załącznikach.</p> ' na '<p> Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (<a href="https://pkbwm.gov.pl">https://pkbwm.gov.pl</a>) Państwowej Komisji Badania Wypadk&oacute;w Morskich &nbsp;oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia i przeprowadzenia dla pracownik&oacute;w Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.<br /> <br /> Oferty należy składać <strong>do 19 września 2019 r.</strong> w wersji elektronicznej na adres: <a href="mailto:obd1@mgm.gov.pl">obd1@mgm.gov.pl</a></p> <p> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące zam&oacute;wienia zawarte są w poniższych załącznikach.<br /> <br /> <span style="color:#ff0000;"><strong>UWAGA: dnia 17 września 2019 roku zostały zamieszczone wyjaśnienia (załącznik) oraz zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 19 września 2019 roku</strong></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://pkbwm.gov.pl) Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich  oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.

Oferty należy składać do 17 września 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: obd1@mgm.gov.pl


Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w poniższych załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://pkbwm.gov.pl) Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich  oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.

Oferty należy składać do 19 września 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: obd1@mgm.gov.pl


Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w poniższych załącznikach.

UWAGA: dnia 17 września 2019 roku zostały zamieszczone wyjaśnienia (załącznik) oraz zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 19 września 2019 roku

2019-09-17 10:07:44  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 620053

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2403458
user_idpuste2500144
fobject_idpuste620053
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste252927
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-17 10:07:44  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 620054

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2403459
user_idpuste2500144
fobject_idpuste620054
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste252927
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-17 10:07:44  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 620055

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2403460
user_idpuste2500144
fobject_idpuste620055
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste252927
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-17 10:07:44  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 620056

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2403461
user_idpuste2500144
fobject_idpuste620056
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste252927
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-17 10:07:44  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 620057

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2403462
user_idpuste2500144
fobject_idpuste620057
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste252927
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-17 10:07:44  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 620058

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2403463
user_idpuste2500144
fobject_idpuste620058
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste252927
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-17 10:07:44  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 620059

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2403464
user_idpuste2500144
fobject_idpuste620059
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste252927
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-17 10:07:44  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 620060

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2403465
user_idpuste2500144
fobject_idpuste620060
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste252927
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-17 10:07:44  Mariusz Chrzanowski

Załączono plik 627097

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2403466
user_idpuste2500144
fobject_idpuste627097
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste252927
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się