Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-27 16:50:17  Mariusz Chrzanowski

Utworzono artykuł 163065 o nazwie 'Usługa przeprowadzenia procesu rekrutacji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste163065
user_idpuste2500144
resource_idpuste954
namepusteUsługa przeprowadzenia procesu rekrutacji
category_idpuste11239
language_idpuste1
shortpusteUsługa przeprowadzenia procesu rekrutacji, w celu wyłonienia Dyrektora „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” oraz „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”
fullpuste

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty zawarte sa w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15 października, do godz. 10:00, drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl.

publishfrompuste2018-09-27 00:00:00
_activepuste1
slugpusteusluga-przeprowadzenia-procesu-rekrutacji
2018-09-28 08:35:15  Mariusz Chrzanowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-10-05 12:52:11  Joanna Jaworska

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty zawarte sa w zamieszczonych poniżej załącznikach.<br /> <br /> Oferty należy złożyć w terminie <strong>do dnia 15 października</strong>, do godz. 10:00, drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: <a href="mailto:SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl">SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl</a>.</p> ' na '<p> Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty zawarte sa w zamieszczonych poniżej załącznikach.<br /> <br /> Oferty należy złożyć w terminie <strong>do dnia 15 października</strong>, do godz. 10:00, drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: <a href="mailto:SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl">SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl</a>.</p> <p> <strong>05.10.2018 r. dodano załącznik - </strong>odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty zawarte sa w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15 października, do godz. 10:00, drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl.

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty zawarte sa w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15 października, do godz. 10:00, drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl.

05.10.2018 r. dodano załącznik - odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty zawarte sa w zamieszczonych poniżej załącznikach.<br /> <br /> Oferty należy złożyć w terminie <strong>do dnia 15 października</strong>, do godz. 10:00, drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: <a href="mailto:SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl">SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl</a>.</p> <p> <strong>05.10.2018 r. dodano załącznik - </strong>odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego</p> ' na '<p> Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty zawarte sa w zamieszczonych poniżej załącznikach.<br /> <br /> Oferty należy złożyć w terminie <strong>do dnia 15 października</strong>, do godz. 10:00, drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: <a href="mailto:SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl">SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl</a>.</p> <p> <strong>05.10.2018 r. dodano załącznik - </strong>odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego</p> <p> <b>05.10.2018 r. dodano załącznik </b>- wz&oacute;r umowy po zmanie w &sect; 4 . Załączni &quot;wz&oacute;r umowy&quot; dodany w dniu 27.09.2018 r. jest nieaktualny.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty zawarte sa w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15 października, do godz. 10:00, drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl.

05.10.2018 r. dodano załącznik - odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty zawarte sa w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15 października, do godz. 10:00, drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl.

05.10.2018 r. dodano załącznik - odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

05.10.2018 r. dodano załącznik - wzór umowy po zmanie w § 4 . Załączni "wzór umowy" dodany w dniu 27.09.2018 r. jest nieaktualny.

2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444235

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737619
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444235
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444236

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737620
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444236
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444237

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737621
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444237
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444238

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737622
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444238
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444239

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737623
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444239
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444240

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737624
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444240
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444241

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737625
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444241
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444242

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737626
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444242
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444243

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737627
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444243
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444356

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737628
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444356
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444357

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737629
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444357
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444358

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737630
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444358
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444359

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737631
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444359
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 444360

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737632
user_idpuste2500692
fobject_idpuste444360
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 448618

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737633
user_idpuste2500692
fobject_idpuste448618
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 14:39:22  Joanna Jaworska

Załączono plik 448780

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1737634
user_idpuste2500692
fobject_idpuste448780
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163065
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się