Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-27 15:22:42  Rene Karkocha

Utworzono artykuł 163044 o nazwie 'Dokumenty wynikające ze strategii morskiej – przekazane na KSE'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste163044
user_idpuste2500284
resource_idpuste954
namepusteDokumenty wynikające ze strategii morskiej – przekazane na KSE
category_idpuste25875
language_idpuste1
shortpusteZawartość: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, oraz projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich.
fullpuste

Zawartość: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenieKomisji Europejskiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, oraz projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich.

publishfrompuste2018-09-27 00:00:00
_activepuste1
slugpustedokumenty-wynikajace-ze-strategii-morskiej-przekazane-na-kse
2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Zawartość: Projekt uchwały Rady Ministr&oacute;w </strong>w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie<strong>Komisji Europejskiej </strong>aktualizacji wstępnej <em>oceny stanu środowiska w&oacute;d morskich </em>wraz z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska w&oacute;d morskich, oraz projektu uchwały Rady Ministr&oacute;w w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu cel&oacute;w środowiskowych dla w&oacute;d morskich.</p> ' na '<p> <strong>Zawartość: Projekt uchwały Rady Ministr&oacute;w </strong>w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie<strong> Komisji Europejskiej </strong>aktualizacji wstępnej <em>oceny stanu środowiska w&oacute;d morskich </em>wraz z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska w&oacute;d morskich, oraz projektu uchwały Rady Ministr&oacute;w w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu cel&oacute;w środowiskowych dla w&oacute;d morskich.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zawartość: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenieKomisji Europejskiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, oraz projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich.

Zawartość: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, oraz projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich.

2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Załączono plik 444186

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718462
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444186
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163044
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Załączono plik 444187

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718463
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444187
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163044
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Załączono plik 444188

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718464
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444188
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163044
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Załączono plik 444189

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718465
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444189
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163044
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Załączono plik 444190

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718466
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444190
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163044
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Załączono plik 444191

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718467
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444191
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163044
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Załączono plik 444192

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718468
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444192
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163044
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Załączono plik 444193

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718469
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444193
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163044
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Załączono plik 444194

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718470
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444194
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163044
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Załączono plik 444195

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718471
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444195
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163044
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Załączono plik 444196

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718472
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444196
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163044
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-27 15:23:19  Rene Karkocha

Załączono plik 444197

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718473
user_idpuste2500284
fobject_idpuste444197
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste163044
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się