Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-27 08:25:40  Rene Karkocha

Utworzono artykuł 162752 o nazwie 'Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego,'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste162752
user_idpuste2500284
resource_idpuste954
namepusteInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego,
category_idpuste25875
language_idpuste1
shortpusteInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Szymoniuka – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie przeprowadzenia prac związanych z przebudową (odtworzeniem) umocnień brzegów oraz udrożnieniem Kanału Szymońskiego na odcinku 40 34 – 42 70 km szlaku głównego Pisz-Węgorzewo na terenie miejscowości Szymonka w gminie Ryn oraz miejscowości Jagodne Wielkie w gminie Miłki w powiecie giżyckim w województwie warmińsko-mazurskim.
fullpuste

Warszawa, dnia 26 września 2018 r.

     

DOK.DOK3.9700.1.2018.LD

PW – 59653

 

 
  W KORESPONDENCJI PROSZĘ 
O PODANIE NUMERU SPRAWY 
         I NUMERU PISMA (PW)

 

 

 

 

 


INFORMACJA

O  WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Szymoniuka – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie przeprowadzenia prac związanych z przebudową (odtworzeniem) umocnień brzegów oraz udrożnieniem Kanału Szymońskiego na odcinku 40+34 – 42+70 km szlaku głównego Pisz-Węgorzewo na terenie miejscowości Szymonka w gminie Ryn oraz miejscowości Jagodne Wielkie w gminie Miłki w powiecie giżyckim w województwie warmińsko-mazurskim.

publishfrompuste2018-09-27 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego
2018-09-27 08:25:40  Rene Karkocha

Pole slug zmieniło wartość z 'informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego' na '162752_informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego162752_informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego
2018-09-27 08:25:40  Rene Karkocha

Załączono plik 443582

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1717008
user_idpuste2500284
fobject_idpuste443582
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste162752
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się