Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-08-03 10:50:40  JOANNA GAJEWSKA

Utworzono artykuł 152409 o nazwie 'Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste152409
user_idpuste2500362
resource_idpuste954
namepusteObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
category_idpuste25875
language_idpuste1
shortpusteObwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Walczak – Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód wykonywaną w ramach zadania: „Rów Krobski – regulacja w km 0 000÷3 000” w obrębach geodezyjnych Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec,
fullpuste

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Walczak – Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód wykonywaną w ramach zadania: „Rów Krobski – regulacja w km 0+000÷3+000” w obrębach geodezyjnych Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec, polegającą na:

 

- przebudowie koryta celem zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia wód miarodajnych i kontrolnych oraz zapewnieniu trwałości przekroju regulacyjnego,

- zabezpieczeniu dna i skarpy gurtami drewnianymi,

- zabezpieczeniu podstawy skarpy kiszką faszynową,

- przebudowie 8 przepustów o przekroju skrzynkowym z elementów prefabrykowanych wraz z ich umocnieniem.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – na ww. adres.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Na podstawie art. 36 § 1 Kpa uprzejmie informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia dodatkowej analizy prawnej oraz ze względu na konieczność dodatkowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do 28 września 2018 r.

publishfrompuste2018-08-03 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego
2018-08-03 10:50:40  JOANNA GAJEWSKA

Pole slug zmieniło wartość z 'obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego' na '152409_obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugobwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego152409_obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego
2018-08-03 10:51:13  JOANNA GAJEWSKA

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>OBWIESZCZENIE</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Walczak &ndash; Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację w&oacute;d wykonywaną w ramach zadania: &bdquo;<strong>R&oacute;w Krobski &ndash; regulacja w km 0+000&divide;3+000</strong>&rdquo; w obrębach geodezyjnych Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec, polegającą na:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - przebudowie koryta celem zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia w&oacute;d miarodajnych i kontrolnych oraz zapewnieniu trwałości przekroju regulacyjnego,</p> <p> - zabezpieczeniu dna i skarpy gurtami drewnianymi,</p> <p> - zabezpieczeniu podstawy skarpy kiszką faszynową,</p> <p> - przebudowie 8 przepust&oacute;w o przekroju skrzynkowym z element&oacute;w prefabrykowanych wraz z ich umocnieniem.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 10 &sect; 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie <strong>Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529</strong>, od poniedziałku do piątku w godzinach <strong>9.00 - 15.00</strong>, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: <strong>22 583 86 80 </strong>oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie<strong> 14 dni </strong>od dnia otrzymania zawiadomienia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej &ndash; na ww. adres.</p> <p> Doręczenie uważa się za dokonane po upływie<strong> 14 dni </strong>od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.</p> <p> Na podstawie art. 36 &sect; 1 Kpa uprzejmie informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na szczeg&oacute;lnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia dodatkowej analizy prawnej oraz ze względu na konieczność dodatkowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego.</p> <p> Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do 28 września 2018 r.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>OBWIESZCZENIE</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Walczak &ndash; Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację w&oacute;d wykonywaną w ramach zadania: &bdquo;<strong>R&oacute;w Krobski &ndash; regulacja w km 0+000&divide;3+000</strong>&rdquo; w obrębach geodezyjnych Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec, polegającą na:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - przebudowie koryta celem zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia w&oacute;d miarodajnych i kontrolnych oraz zapewnieniu trwałości przekroju regulacyjnego,</p> <p> - zabezpieczeniu dna i skarpy gurtami drewnianymi,</p> <p> - zabezpieczeniu podstawy skarpy kiszką faszynową,</p> <p> - przebudowie 8 przepust&oacute;w o przekroju skrzynkowym z element&oacute;w prefabrykowanych wraz z ich umocnieniem.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 10 &sect; 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie <strong>Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529</strong>, od poniedziałku do piątku w godzinach <strong>9.00 - 15.00</strong>, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: <strong>22 583 86 80 </strong>oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie<strong> 14 dni </strong>od dnia otrzymania zawiadomienia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej &ndash; na ww. adres.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Doręczenie uważa się za dokonane po upływie<strong> 14 dni </strong>od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Na podstawie art. 36 &sect; 1 Kpa uprzejmie informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na szczeg&oacute;lnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia dodatkowej analizy prawnej oraz ze względu na konieczność dodatkowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do 28 września 2018 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Walczak – Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód wykonywaną w ramach zadania: „Rów Krobski – regulacja w km 0+000÷3+000” w obrębach geodezyjnych Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec, polegającą na:

 

- przebudowie koryta celem zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia wód miarodajnych i kontrolnych oraz zapewnieniu trwałości przekroju regulacyjnego,

- zabezpieczeniu dna i skarpy gurtami drewnianymi,

- zabezpieczeniu podstawy skarpy kiszką faszynową,

- przebudowie 8 przepustów o przekroju skrzynkowym z elementów prefabrykowanych wraz z ich umocnieniem.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – na ww. adres.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Na podstawie art. 36 § 1 Kpa uprzejmie informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia dodatkowej analizy prawnej oraz ze względu na konieczność dodatkowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do 28 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Walczak – Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód wykonywaną w ramach zadania: „Rów Krobski – regulacja w km 0+000÷3+000” w obrębach geodezyjnych Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec, polegającą na:

 

- przebudowie koryta celem zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia wód miarodajnych i kontrolnych oraz zapewnieniu trwałości przekroju regulacyjnego,

- zabezpieczeniu dna i skarpy gurtami drewnianymi,

- zabezpieczeniu podstawy skarpy kiszką faszynową,

- przebudowie 8 przepustów o przekroju skrzynkowym z elementów prefabrykowanych wraz z ich umocnieniem.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

 

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – na ww. adres.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Na podstawie art. 36 § 1 Kpa uprzejmie informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia dodatkowej analizy prawnej oraz ze względu na konieczność dodatkowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego.

 

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do 28 września 2018 r.

2018-08-03 10:52:51  JOANNA GAJEWSKA

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>OBWIESZCZENIE</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Walczak &ndash; Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację w&oacute;d wykonywaną w ramach zadania: &bdquo;<strong>R&oacute;w Krobski &ndash; regulacja w km 0+000&divide;3+000</strong>&rdquo; w obrębach geodezyjnych Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec, polegającą na:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - przebudowie koryta celem zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia w&oacute;d miarodajnych i kontrolnych oraz zapewnieniu trwałości przekroju regulacyjnego,</p> <p> - zabezpieczeniu dna i skarpy gurtami drewnianymi,</p> <p> - zabezpieczeniu podstawy skarpy kiszką faszynową,</p> <p> - przebudowie 8 przepust&oacute;w o przekroju skrzynkowym z element&oacute;w prefabrykowanych wraz z ich umocnieniem.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 10 &sect; 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie <strong>Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529</strong>, od poniedziałku do piątku w godzinach <strong>9.00 - 15.00</strong>, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: <strong>22 583 86 80 </strong>oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie<strong> 14 dni </strong>od dnia otrzymania zawiadomienia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej &ndash; na ww. adres.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Doręczenie uważa się za dokonane po upływie<strong> 14 dni </strong>od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Na podstawie art. 36 &sect; 1 Kpa uprzejmie informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na szczeg&oacute;lnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia dodatkowej analizy prawnej oraz ze względu na konieczność dodatkowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do 28 września 2018 r.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>OBWIESZCZENIE</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej</strong></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią <strong>Małgorzatę Walczak &ndash; Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</strong> postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację w&oacute;d wykonywaną w ramach zadania: &bdquo;<strong>R&oacute;w Krobski &ndash; regulacja w km 0+000&divide;3+000</strong>&rdquo; w obrębach geodezyjnych Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec, polegającą na:</p> <p> &nbsp;</p> <p> - przebudowie koryta celem zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia w&oacute;d miarodajnych i kontrolnych oraz zapewnieniu trwałości przekroju regulacyjnego,</p> <p> - zabezpieczeniu dna i skarpy gurtami drewnianymi,</p> <p> - zabezpieczeniu podstawy skarpy kiszką faszynową,</p> <p> - przebudowie 8 przepust&oacute;w o przekroju skrzynkowym z element&oacute;w prefabrykowanych wraz z ich umocnieniem.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 10 &sect; 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie <strong>Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529</strong>, od poniedziałku do piątku w godzinach <strong>9.00 - 15.00</strong>, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: <strong>22 583 86 80 </strong>oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie<strong> 14 dni </strong>od dnia otrzymania zawiadomienia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śr&oacute;dlądowej &ndash; na ww. adres.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Doręczenie uważa się za dokonane po upływie<strong> 14 dni </strong>od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Na podstawie art. 36 &sect; 1 Kpa uprzejmie informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na szczeg&oacute;lnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia dodatkowej analizy prawnej oraz ze względu na konieczność dodatkowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do 28 września 2018 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Walczak – Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód wykonywaną w ramach zadania: „Rów Krobski – regulacja w km 0+000÷3+000” w obrębach geodezyjnych Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec, polegającą na:

 

- przebudowie koryta celem zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia wód miarodajnych i kontrolnych oraz zapewnieniu trwałości przekroju regulacyjnego,

- zabezpieczeniu dna i skarpy gurtami drewnianymi,

- zabezpieczeniu podstawy skarpy kiszką faszynową,

- przebudowie 8 przepustów o przekroju skrzynkowym z elementów prefabrykowanych wraz z ich umocnieniem.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

 

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – na ww. adres.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Na podstawie art. 36 § 1 Kpa uprzejmie informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia dodatkowej analizy prawnej oraz ze względu na konieczność dodatkowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego.

 

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do 28 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Walczak – Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód wykonywaną w ramach zadania: „Rów Krobski – regulacja w km 0+000÷3+000” w obrębach geodezyjnych Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec, polegającą na:

 

- przebudowie koryta celem zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia wód miarodajnych i kontrolnych oraz zapewnieniu trwałości przekroju regulacyjnego,

- zabezpieczeniu dna i skarpy gurtami drewnianymi,

- zabezpieczeniu podstawy skarpy kiszką faszynową,

- przebudowie 8 przepustów o przekroju skrzynkowym z elementów prefabrykowanych wraz z ich umocnieniem.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

 

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – na ww. adres.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Na podstawie art. 36 § 1 Kpa uprzejmie informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia dodatkowej analizy prawnej oraz ze względu na konieczność dodatkowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego.

 

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do 28 września 2018 r.

2018-08-03 10:52:51  JOANNA GAJEWSKA

Załączono plik 421532

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1626310
user_idpuste2500362
fobject_idpuste421532
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste152409
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się