Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-07-24 12:22:02  JOANNA GAJEWSKA

Utworzono artykuł 150329 o nazwie 'Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste150329
user_idpuste2500362
resource_idpuste954
namepusteInformacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
category_idpuste25875
language_idpuste1
shortpusteInformacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Marcina Kalisza, projektanta firmy „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód rzeki Białej Głuchołaskiej w km 16 283 jej biegu, na działkach nr ew. 537/4 i 986, obr. 0002 Bodzanów, jedn. ewid. Głuchołazy – obszar wiejski, pow. nyski, woj. opolskie.
fullpuste

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Marcina Kalisza, projektanta firmy „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód rzeki Białej Głuchołaskiej w km 16+283 jej biegu, na działkach nr ew. 537/4 i 986, obr. 0002 Bodzanów, jedn. ewid. Głuchołazy – obszar wiejski, pow. nyski, woj. opolskie.

publishfrompuste2018-07-24 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego
2018-07-24 12:22:02  JOANNA GAJEWSKA

Pole slug zmieniło wartość z 'informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego' na '150329_informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego150329_informacja-o-dokonaniu-zgloszenia-wodnoprawnego
2018-07-24 12:22:40  JOANNA GAJEWSKA

Zmieniono nazwę z 'Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.' na 'Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameInformacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
2018-07-24 12:22:40  JOANNA GAJEWSKA

Załączono plik 417273

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1609322
user_idpuste2500362
fobject_idpuste417273
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste150329
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się