Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-07-18 10:12:56  KRurek KRurek

Utworzono artykuł 149008 o nazwie 'Sprawozdanie finansowe Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste149008
user_idpuste1672874
resource_idpuste954
namepusteSprawozdanie finansowe Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
category_idpuste22164
language_idpuste1
shortpusteSprawozdanie finansowe za 2017 rok Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie wraz z informacją o zarządzaniu składnikami mienia trwałego
fullpuste

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie wraz z informacją o zarządzaniu składnikami mienia trwałego

publishfrompuste2018-07-18 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdanie-finansowe-instytutu-rybactwa-srodladowego-w-olsztynie
2018-07-18 10:12:56  KRurek KRurek

Pole slug zmieniło wartość z 'sprawozdanie-finansowe-instytutu-rybactwa-srodladowego-w-olsztynie' na '149008_sprawozdanie-finansowe-instytutu-rybactwa-srodladowego-w-olsztynie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugsprawozdanie-finansowe-instytutu-rybactwa-srodladowego-w-olsztynie149008_sprawozdanie-finansowe-instytutu-rybactwa-srodladowego-w-olsztynie
2018-07-18 10:12:56  KRurek KRurek

Załączono plik 414713

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1599876
user_idpuste1672874
fobject_idpuste414713
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste149008
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się