Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-01-24 16:07:55  joannald joannald

Utworzono artykuł 117814 o nazwie 'Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2014-2015'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste117814
user_idpuste1634174
resource_idpuste954
namepusteSprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2014-2015
category_idpuste25284
language_idpuste1
shortpusteSprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2014-2015
fullpuste

Ministerstwo Środowiska informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2014-2015. Sprawozdanie znajdziecie Państwo poniżej.

publishfrompuste2018-01-24 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdanie-z-wykonania-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych-w-latach-2014-2015
2018-01-24 16:07:55  joannald joannald

Załączono plik 337888

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1306469
user_idpuste1634174
fobject_idpuste337888
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste117814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-24 16:07:55  joannald joannald

Załączono plik 337889

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1306470
user_idpuste1634174
fobject_idpuste337889
resource_idpuste954
modelpusteArticle
foreign_idpuste117814
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się