Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
w sprawie zmiany wysokości subwencji ze środków finansowych na
utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego
przyznanych na rok 2020
05.10.2020 więcej
KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
w sprawie zmiany wysokości dotacji ze środków finansowych na
świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok
2020
05.10.2020 więcej
KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
w sprawie zwiększenia wysokości subwencji przyznanych uczelniom
morskim ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój
potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na rok 2020
23.07.2020 więcej
KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
w sprawie wysokości dotacji ze środków finansowych na zadania
związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do
pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia
16.06.2020 więcej
KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
w sprawie wysokości dotacji ze środków finansowych na
świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok
2020
16.06.2020 więcej
KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
w sprawie wysokości subwencji ze środków finansowych na
utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego
przyznanych na rok 2020
16.06.2020 więcej
KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
o zmianie wysokości subwencji ze środków finansowych na
utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego
przyznanych na rok 2019
20.12.2019 więcej
KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
o zmianie wysokości dotacji ze środków finansowych na
świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok
2019.
16.09.2019 więcej
KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
o zmianie wysokości subwencji ze środków finansowych na
utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego
przyznanych na rok 2019
16.09.2019 więcej
KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
w sprawie wysokości dotacji ze środków finansowych na
świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok
2019
19.07.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się