2016-03-07

Sekretariaty Ministerstwa

Sekretariat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka
tel.: +48 22 583 85 00
fax: +48 22 583 85 01

e-mail: SekretariatMGrobarczyka@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Podsekretarza Stanu Grzegorza Witkowskiego
tel.: +48 22 583 85 10
fax: +48 22 583 85 11

e-mail: SekretariatGWitkowskiego@mgm.gov.pl


Sekretariat Podsekretarza Stanu Anny Moskwy
tel.: +48 22 583 85 30
fax: +48 22 583 85 31
e-mail: SekretariatAMoskwy@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Dyrektora Generalnego
tel.: +48 22 583 88 10
fax: +48 22 583 88 11

e-mail: SekretariatDG@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Departamentu Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 583 8880
fax: +48 22 583 8881

e-mail: SekretariatDWM@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Departamentu Edukacji Morskiej
tel.: +48 22 583 86 40
fax: +48 22 583 86 41
e-mail: SekretariatDEM@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Departamentu Gospodarki Morskiej
tel.: +48 22 583 85 70
fax: +48 22 583 85 71

e-mail: SekretariatDGM@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Departamentu Nadzoru Właścicielskiego
tel.: +48 22 583 86 30
fax: +48 22 583 86 31

e-mail: SekretariatDNW@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Departamentu Prawnego
tel.: +48 22 583 86 10
fax: +48 22 583 86 11

e-mail: SekretariatDP@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Departamentu Rybołówstwa

tel.: +48 22 583 89 00
fax: +48 22 583 89 01
e-mail: SekretariatDR@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
tel.: +48 22 583 85 50
fax: +48 22 583 85 51

e-mail: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami

tel.: +48 22 583 86 08

e-mail: SekretariatDOK@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego
tel.: +48 22 583 88 20
fax: +48 22 583 88 21

e-mail: SekretariatBDG@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Biura Administracyjnego
tel.: +48 22 583 88 00
e-mail: SekretariatBA@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego
tel.: +48 22 583 88 90
e-mail: SekretariatBK@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Biura Budżetowo Finansowego
tel.: +48 22 583 88 20
e-mail: SekretariatBBF@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Biura Ministra
tel.: +48 22 583 86 70
fax: +48 22 583 86 71

e-mail: SekretariatBM@mgm.gov.pl

 

Sekretariat Biura Prasowego
tel.: +48 22 583 86 60
fax: +48 22 583 86 61

e-mail: SekretariatBP@mgm.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się