Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

1234

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
21 BA.WZP.2610.11.2019.JJ Świadczenie usług pocztowych oraz usług kurierskich w ... 2020-01-17 11:00 usługi społeczne 2020-02-06 Zobacz
22 BA.WZP.2610.6.2019.JJ Świadczenie usługi cateringowej podczas II Kongresu Żeg... 2019-08-02 11:00 usługi społeczne 2019-09-23 Zobacz
23 BA.WZP.2610.7.2019.JJ Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych na pot... 2019-08-06 12:00 zapytanie o cenę 2019-08-22 Zobacz
24 BA.WZP.2610.9.2019.KG Świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej w sys... 2019-10-07 10:00 przetarg nieograniczony 2019-09-03 Zobacz
25 BA.WZP.2611.4.2019.KG Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu Progr... 2019-07-12 11:00 przetarg nieograniczony 2019-07-31 Zobacz
26 BA.WZP.2611.7.2019.IO Rozbudowa funkcjonalności, asysta techniczna, aktualiza... 2019-10-23 11:00 przetarg nieograniczony 2019-10-31 Zobacz
27 BA.WZP.2611.9.2019.IO Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Minister... 2020-05-06 10:00 przetarg nieograniczony 2020-04-07 Zobacz
28 Obsługa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie usł... 2019-12-18 10:00 przetarg nieograniczony 2019-11-15 Zobacz
29 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu Operacyjneg... 2019-07-05 11:00 przetarg nieograniczony 2019-07-26 Zobacz
30 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo MGMiŻŚ 2019-07-29 11:00 przetarg nieograniczony 2019-08-22 Zobacz
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się