Lista artykułów

Nazwa artykułu
Podział dodatkowych kwot połowowych
Podział dodatkowych kwot połowowych
30.11.2016 więcej
Wysokość dodatkowych kwot połowowych
Wysokość dodatkowych kwot połowowych możliwych do odłowienia
w 2016 r.
17.08.2016 więcej
Podział dodatkowych kwot połowowych
Podział dodatkowych kwot połowowych
09.06.2016 więcej
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020
12.04.2016 więcej
Wysokość dodatkowych kwot połowowych
Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków
organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2016 r. oraz
termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot
połowowych.
05.04.2016 więcej
Wzory wniosków o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów
Wzory Wniosków o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów
organizmów morskich w celach: prowadzenia badań naukowych,
prac rozwojowych lub w celu kształcenia - zgodnie z art. 84 ust.
1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
(Dz.U. z 2015 r. poz. 222)
29.03.2016 więcej