2016-04-12

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Informacje:

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 Lista Partnerów

Załącznik nr 2a Sprawozdanie z ewaluacji ex-ante PO Ryby

Załącznik nr 2b Sprawozdanie z ewaluacji ex-ante

Załącznik nr 3 Sprawozdanie dotyczące OOŚ

Załącznik nr 4 Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli

Załącznik nr 5 Mapy

Załącznik nr 6 Strategia AQ

Załącznik nr 7 Subrodział 4.8.1

Załącznik nr 8a Pismo przewodnie monitoring warunków ogólnych

Załącznik nr 8b Monitoring warunków ex-ante

Załącznik nr 9 Informacje o działaniach KE CLLD

Załącznik nr 10 Plan działania PL

Załącznik nr 11 Kontrola Państwowa Straż Rybacka

Załącznik nr 12a Informacje o rachunku bankowym

Załącznik nr 12b Informacje o rachunku bankowym

Załączniki

  Załącznik nr 1 Li...artnerów.pdf 259,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Programme_2014PL14M...01_2_0_pl.pdf 805,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b S...i ex ante.pdf 240,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a E...e PO RYBY.PDF 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 Sp...ące OOŚ.PDF 792,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 Sk...i - final.pdf 554,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 Mapy.pdf 3,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 St...a AQ 2020.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 su...ł 4.8.1.pdf 442,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8a P...h ex ante.pdf 29,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8b M...w ex ante.pdf 533,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9 In...h KE CLLD.PDF 287,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 10 P...łania PL.PDF 345,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 12a ...nkowym PL.PDF 44,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 11 K... Rybacka.pdf 574,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 12b ...nkowym EN.PDF 45,01 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się