Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2020 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych
Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków
organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2020 r. oraz
termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot
połowowych
30.07.2020 więcej
Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2019 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.
Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków
organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2019 r. oraz
termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot
połowowych.
06.11.2019 więcej
Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków
Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków
organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2019 r. oraz
termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot
połowowych.
05.08.2019 więcej
Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2019 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.
Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków
organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2019 r. oraz
termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot
połowowych.
12.03.2019 więcej
Informacja o wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej.
Informacja o wielkości dodatkowej zdolności połowowej
przeznaczonej do podziału oraz termin składania wniosków o
przyznanie dodatkowej zdolności połowowej.
07.02.2019 więcej
Wysokość dodatkowych kwot połowowych
Wysokość dodatkowych kwot połowowych możliwych do odłowienia
w 2018 r.
18.07.2018 więcej
Obwieszczenie MGMiŻŚ
w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka
określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2018 r.
20.06.2018 więcej
Podział dodatkowych kwot połowowych
Podział dodatkowych kwot połowowych
30.11.2016 więcej
Wysokość dodatkowych kwot połowowych
Wysokość dodatkowych kwot połowowych możliwych do odłowienia
w 2016 r.
17.08.2016 więcej
Podział dodatkowych kwot połowowych
Podział dodatkowych kwot połowowych
09.06.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się