2018-01-19

Pozostałe projekty 2016 r. - listopad 2019 r.

W tym miejscu znajdziesz informacje o pracach nad innymi projektami w dziale Rybołówstwo od 2016 r. do listopada 2019 r. :

 

IV.  Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"na lata 2014-2020.

 

Projekt - Uchwała i Uzasadnienie

Projekt - Załącznik

Projekt - Wykaz zmian

Projekt - OSR


III. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki  w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej

 

Pismo kierujące projekt do uzgodnień (PDF)

Projekt zarządzenia z uzasadnieniem (PDF)

 

Uwagi MF (PDF)

Uwagi RCL (PDF)


II. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020

 

Nr IC12 Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów

 

Uzgodnienia:

Pismo kierujące projekt do uzgodnień (PDF)

Projekt uchwały z uzasadnieniem (PDF)

Ocena skutków regulacji (PDF)

Zmieniony tekst Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 (PDF)

Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli (PDF)

Wykaz zmian w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 wraz z uzasadnieniem zmian (PDF)

 

Opiniowanie:

Pismo MGMiŻŚ do MIR (PDF)

Pismo MGMiŻŚ do GDOŚ i GIS (PDF)

Stanowisko MIR (PDF)

Stanowisko GDOŚ (PDF)

Stanowisko GIS (PDF)

Odpowiedź MGMiŻŚ do GDOŚ (PDF)


I. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

Pobierz Pismo przewodnie (PDF)

Pobierz Projekt z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (PDF)

Pobierz Informacja o przyjęciu projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów (PDF)

Pobierz Pismo do podpisu Prezesa Rady Ministrów (PDF)

Pobierz Projekt do podpisu Prezesa Rady Ministrów (PDF)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się