2019-09-03

Usługa modernizacji strony internetowej PKBWM

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie aktualizacji, zmiany struktury i modernizacji strony internetowej (https://pkbwm.gov.pl) Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich  oraz udzielenie Zamawiającemu gwarancji na System, w tym także świadczenie wsparcia i przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego szkolenia z zakresu użytkowania Systemu.

Oferty należy składać do 19 września 2019 r. w wersji elektronicznej na adres: obd1@mgm.gov.pl


Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w poniższych załącznikach.

UWAGA: dnia 17 września 2019 roku zostały zamieszczone wyjaśnienia (załącznik) oraz zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 19 września 2019 roku

Załączniki

  OGŁOSZENIE.docx 19,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  UMOWA.docx 61,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.3 Opis przedmi...ówienia.DOCX 55,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.4 Formularz ofertowy.DOCX 21,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.5 Wzór protok... Systemu.docx 16,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.6 Wzór protok... Zleceń.docx 16,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.7 Oświadczeni...onionych.docx 12,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.8 Umowa powier...,09.2019.docx 63,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia z dnia...7.09.2019.pdf 257,48 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się