Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przeprowadzenie procesu rekrutacji, w celu wyłonienienia
Przeprowadzenie procesu rekrutacji, w celu wyłonienia Dyrektora
„Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”
oraz „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i
Wisły”.
17.10.2018 więcej
Usługa wyprodukowania 200 map ściennych
Usługa wyprodukowania 200 map ściennych główne szlaki
transportowe i przyszłe inwestycje infrastrukturalne Europy
Środkowo-Wschodniej
11.10.2018 więcej
Usługa wykonania strony internetowej opartej na systemie CMS
Usługa wykonania strony internetowej opartej na systemie CMS
(preferowany Wordpress 4.7.X)
11.10.2018 więcej
Usługa Certyfikacji ISO 9001 Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjne
Usługa Certyfikacji ISO 9001 Centralnej Morskiej Komisji
Egzaminacyjnej
10.10.2018 więcej
Dostawa urządzeń sieciowych (Vp.)
Dostawa urządzeń sieciowych (Vp.)
10.10.2018 więcej
Wyposażenie sali konferencyjnoszkoleniowej w system wizualizacji i nagłośnienia (Vp.)
Wyposażenie sali konferencyjnoszkoleniowej w system wizualizacji
i nagłośnienia (Vp.)
02.10.2018 więcej
Wykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieków zlokalizowanych w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice, województwo małopolskie.
analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieków
zlokalizowanych w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice,
województwo małopolskie
28.09.2018 więcej
Usługa przeprowadzenia procesu rekrutacji
Usługa przeprowadzenia procesu rekrutacji, w celu wyłonienia
Dyrektora „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki
Odry” oraz „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu
Odry i Wisły”
27.09.2018 więcej
Opracowanie scenariusza oraz produkcja spotu i filmu
Opracowanie scenariusza oraz produkcja spotu i filmu promującego
kandydaturę Polski do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej
12.09.2018 więcej
Występ zespołu folklorystycznego podczas "Światowego Dnia Morza"
Występ zespołu folklorystycznego podczas "Światowego Dnia
Morza"
12.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się