Lista artykułów

Nazwa artykułu
Świadczenie usług pocztowych na rzecz MGMiŻŚ
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na
rzecz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
15.12.2017 więcej
Zaprojektowanie kompleksowej kampanii reklamowo-promocyjnej
Zaprojektowanie kompleksowej kampanii reklamowo-promocyjnej,
stworzenie strony internetowej, nakręcenie filmu promującego,
pozycjonowanie i reklama, stworzenie oficjalnego logo szkoły.
06.12.2017 więcej
Wykonanie trzech roll-upów
wykonanie trzech roll-upów promujących projekt pn. „Przegląd
i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony
morza, w tym morskich wód wewnętrznych”
04.12.2017 więcej
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
Rozeznanie rynku na usługę kurierską
04.12.2017 więcej
Zakup nowego wyposażenia nawigacyjnego oraz środków łączności radiowej
Zakup nowego wyposażenia nawigacyjnego oraz środków
łączności radiowej dla Technikum Żeglugi Śródlądowej we
Wrocławiu
04.12.2017 więcej
Zakup licencjonowanego oprogramowania symulacyjnego w wersji szkoleniowej
Zakup licencjonowanego oprogramowania symulacyjnego w wersji
szkoleniowej dla Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
01.12.2017 więcej
Usługa pocztowa
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na
rzecz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
30.11.2017 więcej
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup pomocy dydaktycznych wraz z usługą przechowania przez
okres nie dłuższy niż 2 miesiące oraz dostarczenia do
Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
29.11.2017 więcej
Zakup 4 nowych stacjonarnych zestawów komputerowych
Zakup 4 nowych stacjonarnych zestawów komputerowych oraz
urządzeń peryferyjnych wraz z usługą przechowania przez okres
nie dłuższy niż 2 miesiące oraz transportu i konfiguracji
27.11.2017 więcej
Zakup 4 nowych stacjonarnych zestawów komputerowych
Zakup 4 nowych stacjonarnych zestawów komputerowych oraz
urządzeń peryferyjnych wraz z usługą przechowania przez okres
nie dłuższy niż 2 miesiące oraz transportu i konfiguracji
23.11.2017 więcej