Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ekspertyza hydrologiczno-hydrograficzna w celu wskazania charakteru wód cieków
Ekspertyza hydrologiczno-hydrograficzna w celu wskazania
charakteru wód cieków
09.05.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa oraz montaż 19 szaf aktowych metalowych
MGMiŻŚ zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w ramach
procedury rozeznania rynku oferty na „Sprzedaż i jednorazową
dostawę oraz montaż w siedzibie Zamawiającego 19 szaf aktowych
metalowych.”
09.04.2018 więcej
Wykonanie i dostawa eleganckich upominków i zestawów upominkowych
Wykonanie i dostawa eleganckich upominków i zestawów
upominkowych do siedziby Zamawiającego w Warszawie
23.03.2018 więcej
Dostawa prasy – dzienników i periodyków do siedziby MGMiŻŚ
Dostawa prasy – dzienników i periodyków do siedziby MGMiŻŚ
w wersji papierowej i elektronicznej
13.02.2018 więcej
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
06.02.2018 więcej
Usługa opracowania i wykonania projektu graficznego
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie projektu
identyfikacji wizualnej, w związku z organizacją Światowych
Dnia Morza 2018, które odbędą się w Szczecinie w dniach
13-16.06.2018 r.
05.02.2018 więcej
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 12 miesięcy
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej
on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 12
miesięcy
23.01.2018 więcej
USŁUGA OPRACOWANIA SCENARIUSZA I SCENOPISU ORAZ PRODUKCJI FILMU PROMUJĄCEGO POLSKĄ GOSPODARKĘ MORSKĄ W ŚWIECIE
USŁUGA OPRACOWANIA SCENARIUSZA I SCENOPISU ORAZ PRODUKCJI FILMU
PROMUJĄCEGO POLSKĄ GOSPODARKĘ MORSKĄ W ŚWIECIE
19.01.2018 więcej
Świadczenie usług pocztowych na rzecz MGMiŻŚ
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na
rzecz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
15.12.2017 więcej
Zaprojektowanie kompleksowej kampanii reklamowo-promocyjnej
Zaprojektowanie kompleksowej kampanii reklamowo-promocyjnej,
stworzenie strony internetowej, nakręcenie filmu promującego,
pozycjonowanie i reklama, stworzenie oficjalnego logo szkoły.
06.12.2017 więcej