Lista artykułów

Nazwa artykułu
Aktualizacja Analizy Kosztów i Korzyści dla Odrzańskiej Drogi Wodnej
Analiza Kosztów i Korzyści dla Odrzańskiej Drogi Wodnej w
zakresie wynikającym z założeń przyjętych w ramach prac nad
Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.
28.09.2020 więcej
Wsparcie techniczne do licencji Nagios XI oraz Nagios Log Server
Wsparcie techniczne do licencji Nagios XI oraz Nagios Log Server
22.09.2020 więcej
Dostawa urządzenia sieciowego Juniper ACX1100-AC
Dostawa urządzenia sieciowego Juniper ACX1100-AC
15.09.2020 więcej
Doradztwo prawne w zakresie projektowanych zmian Kodeksu morskiego
Przygotowanie opinii prawnej wraz z propozycją przepisów
legislacyjnych oraz świadczenie doradztwa prawnego i
merytorycznego w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks morski.
14.09.2020 więcej
Świadczenie doradztwa prawnego i merytorycznego (powtórzenie III)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie doradztwa prawnego i
merytorycznego w zakresie wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
02.09.2020 więcej
Świadczenie doradztwa prawnego i merytorycznego (powtórzenie II)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie doradztwa prawnego i
merytorycznego w zakresie wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
25.08.2020 więcej
Dostawa 47 szt. kurtek, 25 szt. bluz i 33 szt. softshelli (powtórka)
Wykonanie i dostawa 47 szt. kurtek taktycznych z panelami
rzepowymi, 25 szt. bluz polarowych zintegrowanych z kurtkami
taktycznymi oraz 33 szt. softshelli z panelami rzepowymi.
13.08.2020 więcej
Świadczenie usługi doradztwa prawnego i merytorycznego (powtórzenie)
Usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie wdrożenia
nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi do polskiego porządku prawnego
13.08.2020 więcej
Dostawa urządzeń sieciowych z usługą instalacji i konfiguracji, wykonanie/aktualizacja dokumentacji powdrożeniowej oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego
Dostawa urządzeń sieciowych z usługą instalacji i
konfiguracji, wykonanie/aktualizacja dokumentacji powdrożeniowej
oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego
12.08.2020 więcej
Wykonanie i dostawa 47 szt. kurtek, 25 szt. bluz i 33 szt. softshelli
Wykonanie i dostawa 47 szt. kurtek taktycznych z panelami
rzepowymi, 25 szt. bluz polarowych zintegrowanych z kurtkami
taktycznymi oraz 33 szt. softshelli z panelami rzepowymi.
05.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się