Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dostawa prasy – dzienników i periodyków do siedziby MGMiŻŚ
Dostawa prasy – dzienników i periodyków do siedziby MGMiŻŚ
w wersji papierowej i elektronicznej
13.02.2018 więcej
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
06.02.2018 więcej
Usługa opracowania i wykonania projektu graficznego
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie projektu
identyfikacji wizualnej, w związku z organizacją Światowych
Dnia Morza 2018, które odbędą się w Szczecinie w dniach
13-16.06.2018 r.
05.02.2018 więcej
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 12 miesięcy
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej
on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 12
miesięcy
23.01.2018 więcej
USŁUGA OPRACOWANIA SCENARIUSZA I SCENOPISU ORAZ PRODUKCJI FILMU PROMUJĄCEGO POLSKĄ GOSPODARKĘ MORSKĄ W ŚWIECIE
USŁUGA OPRACOWANIA SCENARIUSZA I SCENOPISU ORAZ PRODUKCJI FILMU
PROMUJĄCEGO POLSKĄ GOSPODARKĘ MORSKĄ W ŚWIECIE
19.01.2018 więcej
Świadczenie usług pocztowych na rzecz MGMiŻŚ
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na
rzecz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
15.12.2017 więcej
Zaprojektowanie kompleksowej kampanii reklamowo-promocyjnej
Zaprojektowanie kompleksowej kampanii reklamowo-promocyjnej,
stworzenie strony internetowej, nakręcenie filmu promującego,
pozycjonowanie i reklama, stworzenie oficjalnego logo szkoły.
06.12.2017 więcej
Wykonanie trzech roll-upów
wykonanie trzech roll-upów promujących projekt pn. „Przegląd
i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony
morza, w tym morskich wód wewnętrznych”
04.12.2017 więcej
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
Rozeznanie rynku na usługę kurierską
04.12.2017 więcej
Zakup nowego wyposażenia nawigacyjnego oraz środków łączności radiowej
Zakup nowego wyposażenia nawigacyjnego oraz środków
łączności radiowej dla Technikum Żeglugi Śródlądowej we
Wrocławiu
04.12.2017 więcej