Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BA.WZP.2610.11.2019.JJ Świadczenie usług pocztowych oraz usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług pocztowych oraz usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Gospodarki Morskiej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2019-12-12  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2020-01-17 11:00  
Numer zgłoszenia
BA.WZP.2610.11.2019.JJ  

Ofertę należy złożyć do 20 grudnia 2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:
 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części I

Załącznik nr 1b do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części II

Załącznik nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla Części I

Załącznik nr 2b do SIWZ – wzór umowy dla Części II

Załącznik nr 3 do umowy – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dot. Części II)

Załącznik nr 3a do SIWZ – oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ dla Części I

Załącznik nr 3b do SIWZ – oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ dla Części II

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług, o którym mowa w pkt 5.1.4 SIWZ

Załącznik nr 5a do SIWZ –wzór formularza ofertowego dla Części I

Załącznik nr 5b do SIWZ –wzór formularza ofertowego dla Części II

Załącznik nr 6a do SIWZ – wzór formularza cenowego dla Części I

Załącznik nr 6b do SIWZ – wzór formularza cenowego dla Części II
 

17.12.2019 r. dodano załącznik - wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z 17.12.2019 r.
 

UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 09.01.2020 r. godz. 11:00

 

02.01.2020 r. dodano załącznik - zmiany ogłoszenia oraz SIWZ z 02.01.2020 r.


UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 17.01.2020 r. godz. 11:00
 

10.01.2020 r. dodano załącznik - wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z 10.01.2020 r.


10.01.2020 r. dodano nw. załączniki po modyfikacji:

Załącznik nr 1a do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części I

Załącznik nr 1b do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części II

Załącznik nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla Części I

Załącznik nr 2b do SIWZ – wzór umowy dla Części II

Załącznik nr 5a do SIWZ –wzór formularza ofertowego dla Części I

Załącznik nr 5b do SIWZ –wzór formularza ofertowego dla Części II

Załącznik nr 6a do SIWZ – wzór formularza cenowego dla Części I

Załącznik nr 6b do SIWZ – wzór formularza cenowego dla Części II

 

15.01.2020 r. dodano załącznik - wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z 15.01.2020 r.

15.01.2020 r. dodano nw. załącznik po modyfikacji:

Załącznik nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla Części I

 

UWAGA: zmiana terminu składania ofert na dzień 21.01.2020 r. godz. 11:00

 

21.01.2020 r. dodano załącznik - informacje z otwarcia ofert  z dnia 21.01.2020 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 

22.01.2020 r. dodano załącznik - informacja o unieważnieniu postępowania w Części II zamówienia.

 

24.01.2020 r. dodano załącznik - informacja o wyborze oferty w Części I zamówienia z dnia 24.01.2020 r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w Części I postępowania

 

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że zamówienie, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych oraz usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Część I - sukcesywne świadczenie usług pocztowych realizowanych na rzecz jednostek Zamawiającego, znak sprawy: BA.WZP.2610.11.2019.JJ, zostało udzielone w dniu 29.01.2020 r. Wykonawcy: Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa.

 

 

Załączniki

  2610_11_OGŁOSZENIE...MÓWIENIU.pdf 208,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ.pdf 499,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_1a_S..._pocztowe.pdf 400,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_1b_S...urierskie.pdf 733,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_2a_u..._pocztowe.pdf 395,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_2b_u...urierskie.pdf 337,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_Z3_do_umowy_UPPD.pdf 780,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_3a_O...iadczenie.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_3b_O...iadczenie.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_4_wykaz_usług.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_5a_f...ofertowy.docx 25,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_5b_f...ofertowy.docx 24,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_6a_f...z_cenowy.xlsx 17,68 KB (xls) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_6b_f...z_cenowy.xlsx 15,04 KB (xls) szczegóły pobierz
  2019_2610_11_Wyjaś...2.2019 r..pdf 200,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_2610_11_modyfi...minu BIP).pdf 199,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienienia i z... r. - BIP.pdf 659,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_1a_S...dyfikacja.pdf 400,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_1b_S...dyfikacja.pdf 733,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_2a_u...dyfikacja.pdf 394,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_2b_u...dyfikacja.pdf 337,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_5a_f...ofertowy.docx 24,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_5b_f...ofertowy.docx 24,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_6a_f...z_cenowy.xlsx 17,81 KB (xls) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_6b_f...z_cenowy.xlsx 15,03 KB (xls) szczegóły pobierz
  2019_2610_11_modyfi...2020) BIP.pdf 200,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_SIWZ_Z_2a_u...5.01.2020.pdf 393,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_informacja ...cia ofert.pdf 449,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_informacja ...mówienia.pdf 410,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2610_11_informacja ...mówienia.pdf 531,79 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się