Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BA.WZP.2611.2.2019.KG Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2019-05-28  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2019-06-05 11:00  
Numer zgłoszenia
BA.WZP.2611.2.2019.KG  

Ofertę należy złożyć do 5 czerwca 2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

05.06.2019 r. dodano załącznik: informacja z otwarcia ofert z dnia 05.06.2019 r.

12.06.2019 r. dodano załącznik - informacja o wyborze oferty z dnia 12.06.2019 r.

 

18.06.2019 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zamawiający informuje, że zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest  Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 18.06.2019 r. zostało udzielone wykonawcy: Bracia Pietrzak Spółka Jawna z siedziba przy ul. Paderewskiego 17 w Zielonce (05-220).

Załączniki

  2611_2_OGŁOSZENIE ...MÓWIENIU.pdf 206,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2611_2_SIWZ.pdf 511,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal nr 1 do SIWZ_SOPZ.pdf 317,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal nr 2 do SIWZ_Wzór umowy.pdf 333,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal nr 3 do SIWZ_O...iadczenie.doc 52,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal nr 4 do SIWZ_wykaz usług.doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał nr 5 do SIWZ_F... Ofertowy.doc 91,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2019_2611_2_info z ...cia ofert.pdf 405,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_2612_9_zawiado...yniku bip.pdf 300,79 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się