Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BA.ZZP.3.2611.5.2018.RB Obsługa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą..  
Przedmiot zamówienia
Obsługa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2018-10-17  
Data publikacji do
2020-01-05  
Termin składania ofert
2018-11-23 11:00  
Numer zgłoszenia
BA.ZZP.3.2611.5.2018.RB  

Ofertę należy złożyć do 23.11.2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)


Załącznik nr 1 do SOPZ – zestawienie miesięczne

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załacznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych

Załacznik do umowy - wzór zlecenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – zakres w jakim należy wypełnić JEDZ

Załącznik nr 3a do SIWZ – JEDZ w formacie xml

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.3 SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ  – oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5.4 SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykazu usług, o którym mowa w pkt 5.5.5 SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 3a został spakowany do formatu zip.

23.11.2018 r. dodano załącznik - informacje z otwarcia ofert  z dnia 23.11.2018 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 

04.01.2019 r. dodano załącznik - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.01.2019 r.

Załączniki

  Ogloszenie o zamówieniu.pdf 155,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_2611.5.2018.RB.pdf 373,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1 SOPZ _2611.5.2018.RB.pdf 389,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1 do SOPZ - ze....5.2018RB.xls 35 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał2 umowa _2611.5.2018RB.pdf 317,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał do umowy -umow....5.2018RB.pdf 581,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał do umowy- wzó....5.2018RB.pdf 281,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3 do SIWZ zakres JEDZ.pdf 84,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3a do SIWZ JED...macie xml.zip 10,4 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał4_Oświadczenie...5.2018.RB.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał5_Oświadczenie...5.2018.RB.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał6_Wykaz_usług_...5.2018.RB.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał7_Oświadczenie...5.2018.RB.doc 54,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał8_FormularzOfer...5.2018.RB.doc 63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 172,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo _wybór_ofert...awca- www.pdf 228,11 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się