Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BA.ZZP.2611.2.2018.IO Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6/12  
Data publikacji od
2018-06-15  
Data publikacji do
2020-01-07  
Termin składania ofert
2018-06-26 10:00  
Numer zgłoszenia
BA.ZZP.2611.2.2018.IO  

Ofertę należy złożyć do 26 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2 SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług, o którym mowa w pkt 5.1.2 SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór Formularza Ofertowego

18.06.2018 r. dodano załącznik: informacja z dnia 18.06.2018 r. o zmianie w Załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy

22.06.2018 r. dodano załącznik: wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.06.2018 r.

26.06.2018 r. dodano załącznik: informacja z otwarcia ofert z dnia 26.06.2018 r.


28.06.2018 r. dodano załącznik:  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.06.2018 r.


12.07.2018 r. Informacja o udzieleniu zamówienia

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zamawiający informuje, że zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest  Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 11.07.2018 r. zostało udzielone wykonawcy: Bracia Pietrzak Spółka Jawna z siedziba przy ul. Paderewskiego 17 w Zielonce (05-220).

Załączniki

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf 43,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 153,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1_SOPZ_2IO18.pdf 76,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał2_wzór umowy_2IO18.pdf 106,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał3_Oświadczenie_2IO18.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał4_Wykaz_usług_2IO18.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał5_Formularz ofe...owy_2IO18.doc 86 KB (doc) szczegóły pobierz
  zmiana_Zał2_ wzór...owy_2IO18.pdf 33,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia_SIWZ_2..._22062018.pdf 112,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018 2611 2 INFORMA...CIA OFERT.pdf 266,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_2611_2_zawiado...borze_BIP.pdf 265,15 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się