Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.SSZP.3.2611.13.2017.RB Zarządzanie projektem, rozliczenie finansowe i odbiór projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)”  
Przedmiot zamówienia
Zarządzanie projektem, rozliczenie finansowe i odbiór projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2018-01-23  
Data publikacji do
2019-01-31  
Termin składania ofert
2018-02-07 11:00  
Numer zgłoszenia
BDG.SSZP.3.2611.13.2017.RB  

Ofertę należy złożyć do 07 lutego 2018 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

 

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 –   Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;                                                                                          

Załacznik nr 1a - "Harmonogram Projektu wyznaczajacym Kamienie milowe"                                                           

Załacznik nr 1b -  Wyciąg ze studium Wykonalności projektu "System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej"

Załącznik nr 2 –   wzór umowy

Załącznik nr 3 –   oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 –   wykaz usług, o którym mowa w pkt 5.3.2 SIWZ

Załącznik nr 5 –   wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 5.4 SIWZ                                                                                                                                                                                         

Załącznik nr 6 –  wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia sporządzony wg wzoru stanowiący załącznik nr 6 SIWZ (niniejszy wykaz stanowi podstawę oceny oferty na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt 12.4 ,12.5 SIWZ

Załącznik nr 7 –  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Załącznik nr 8 –  wzór Formularza Ofertowego

02.02.2018 r. dodano załącznik: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 02.02.2018 r.

07.02.2018 r. dodano załącznik: informacja z otwarcia ofert z dnia 07.02.2018 r.

26.02.2018 r. dodano załącznik: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wskazanym w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Załączniki

  Ogłoszenie_o_zamow...78_N-2018.pdf 600,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 704,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1_SOPZ_13RB17.pdf 575,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1a_kamienie mi...we_13RB17.pdf 459,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1b_studium_wyk...ci_13RB17.pdf 2,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2_wzór_umowy_13RB17.pdf 664,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3_Oświadczenie_13RB17.doc 133,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4_Wykaz_usług_13RB17.doc 107,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 5_Wykaz_osob_w...ki_13RB17.doc 144 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 6_Wykaz_osob_k...ia_13RB17.doc 138,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 7_Oświadczeni...wa_13RB17.doc 127,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 8_Formularz Of...wy_13RB17.doc 133 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia SIWZ_... 2017-ost.pdf 394,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc..._07.02.18.pdf 693,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wybór oferty-punktacja www.pdf 500,84 KB (pdf) szczegóły pobierz