Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.SSZP.3.2610.21.2017.RB Wykonanie opracowania pod nazwą „Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły”  
Przedmiot zamówienia
Wykonanie opracowania pod nazwą „Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzański  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2017-12-22  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-01-31 12:00  
Numer zgłoszenia
BDG.SSZP.3.2610.21.2017.RB  

Ofertę należy złożyć do 31 stycznia 2018 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik do umowy I etap,
Załącznik do umowy II etap,
Załącznik do umowy III etap,
Załącznik do umowy IV etap
Załącznik do umowy - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 – wykaz usług, o którym mowa w pkt 5.3.2 SIWZ
Załącznik nr 5 – wykaz osób i doświadczenie zespołu Wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.3.3 SIWZ
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

16.01.2018 r. dodano załącznik: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 16.01.2018 r.

23.01.2018 r. dodano załącznik: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 23.01.2018 r.

31.01.2018 r. dodano załącznik: informacja z otwarcia ofert z dnia 31.01.2018 r.

 

01.03.2018 r. dodano załącznik: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wskazanym w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Załączniki

  Ogloszenie_o_zamów...iu_21RB17.pdf 587,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_21RB17.pdf 230,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1_SOPZ_21RB17.pdf 105,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał2_wzór umowy_21.12.17.pdf 145,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał_do_umowy_proto... Etap I.docx 27,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_do_umowy_proto... Etap II.docx 27,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_do_umowy_proto...Etap III.docx 27,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_do_umowy_proto... Etap IV.docx 27,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_do_umowy_oświadczenie.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał3_Oświadczenie_21RB17.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał4_Wykaz_usług_21RB17.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał5_Wykaz_osob_21RB17.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał6_Oświadczenie...wa_21RB17.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał7_FormularzOfer...wy_21RB17.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjasnienie SIWZ 21...6.01.2018.pdf 197,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia SIWZ_..._23.01.18.pdf 185,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc....01.2018.docx 14,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wybór najkorzystni...1.2017.RB.pdf 341,15 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się