Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.SSZP.3.2610.21.2017.RB Wykonanie opracowania pod nazwą „Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły”  
Przedmiot zamówienia
Wykonanie opracowania pod nazwą „Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzański  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2017-12-22  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-01-31 12:00  
Numer zgłoszenia
BDG.SSZP.3.2610.21.2017.RB  

Ofertę należy złożyć do 31 stycznia 2018 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

W części załączniki zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik do umowy I etap,
Załącznik do umowy II etap,
Załącznik do umowy III etap,
Załącznik do umowy IV etap
Załącznik do umowy - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – oświadczenie składane w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 – wykaz usług, o którym mowa w pkt 5.3.2 SIWZ
Załącznik nr 5 – wykaz osób i doświadczenie zespołu Wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.3.3 SIWZ
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Załącznik nr 7 – wzór Formularza Ofertowego

16.01.2018 r. dodano załącznik: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 16.01.2018 r.

23.01.2018 r. dodano załącznik: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 23.01.2018 r.

31.01.2018 r. dodano załącznik: informacja z otwarcia ofert z dnia 31.01.2018 r.

 

01.03.2018 r. dodano załącznik: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wskazanym w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Załączniki

  Ogloszenie_o_zamów...iu_21RB17.pdf 587,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_21RB17.pdf 230,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał1_SOPZ_21RB17.pdf 105,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał2_wzór umowy_21.12.17.pdf 145,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał_do_umowy_proto... Etap I.docx 27,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_do_umowy_proto... Etap II.docx 27,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_do_umowy_proto...Etap III.docx 27,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_do_umowy_proto... Etap IV.docx 27,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_do_umowy_oświadczenie.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał3_Oświadczenie_21RB17.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał4_Wykaz_usług_21RB17.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał5_Wykaz_osob_21RB17.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał6_Oświadczenie...wa_21RB17.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał7_FormularzOfer...wy_21RB17.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjasnienie SIWZ 21...6.01.2018.pdf 197,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia SIWZ_..._23.01.18.pdf 185,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc....01.2018.docx 14,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wybór najkorzystni...1.2017.RB.pdf 341,15 KB (pdf) szczegóły pobierz