2017-05-04

Spis treści - projekty aktów prawnych

W tym miejscu znajdziesz informacje o pracach legislacyjnych prowadzonych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

 

I. Wykaz prac legislacyjnych Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Informacje o aktualnym wykazie projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

II. Gospodarka Wodna - legislacja.

Informacje o projektach aktów prawnych w dziale Gospodarka Wodna.

 

III. Gospodarka Morska - legislacja.

Informacje o projektach aktów prawnych w dziale Gospodarka Morska.

 

IV. Rybołówstwo - legislacja.

Informacje o projektach aktów prawnych w dziale Rybołówstwo.

 

V. Żegluga Śródlądowa - legislacja.

Informacje o projektach aktów prawnych w dziale Żegluga Śródlądowa.