2016-01-05

Praca dla naukowców

W trosce o zapewnienie konkurencyjności, otwartości i jawności procesu obsadzania stanowisk, publikujemy na stronie internetowej ministerstwa bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach naukowych, akademickich i dot. sfery zarządzania nauką w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy należy wysyłać za pomocą formularza na adres:

 

info@mgm.gov.pl oraz Krzysztof.Rurek@mgm.gov.pl

 

Formularze dla ogłoszeniodawców:

 

formularz w polskiej wersji  (praca_dla_naukowcow_PL)

 

formularz w angielskiej wersji  (praca_dla_naukowcow_EN)

 

Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy:

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego  na Wydziale Elektrycznym w AM w Gdyni ważne do 31.08.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta  na Wydziale Elektrycznym w AM w Gdyni ważne do 31.08.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta  na Wydziale Elektrycznym w AM w Gdyni ważne do 31.08.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta  na Wydziale Elektrycznym w AM w Gdyni ważne do 31.08.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Geoinformatyki - Wydział Nawigacyjny AM w Szczecinie ważne do 23.07.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej - Wydział Mechaniczny AM w Szczecinie ważne do 31.07.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Intytucie Zarządzania Transporem - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu ważne do 20.07.2018 r. ( dwa etaty)

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Intytucie  Inżynierii Ruchu Morskiego - Wydział Nawigacjii AM Szczecin ważne do 18.07.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Intytucie Geoinformatyk i- Wydział Nawigacjii AM Szczecin ważne do 18.07.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademi Morskiej W w Gdyni. Tremin składania wniosków: 07.09.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta (dyscyplina: ekonomia) na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademi Morskiej W w Gdyni. Tremin składania wniosków: 07.09.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta (dyscyplina: ekonimia / finanse) na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademi Morskiej W w Gdyni. Tremin składania wniosków: 07.09.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta (dyscyplina: towaroznawstwo) na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademi Morskiej W w Gdyni. Tremin składania wniosków: 07.09.2018 r.

 

 

Załączniki

  FORMULARZ_J. polski...sor IESO..pdf 165,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ_J. polski...sor IPNT..pdf 166,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  asystent INM .pdf 219,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  konkurs asystent KGO (3).pdf 372,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  konkurs asystent KM.pdf 394,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KONKURS ASYSTENT 1.pdf 491,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KONKURS ASYSTENT 2.pdf 492,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  konkurs adiunkt.pdf 599,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o konku...AM w Gdyn.pdf 398,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ_J polski.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  FORMULARZ_J angielski.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o konku...M w Gdyni.pdf 556,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłaszam na stanow...7.06.2018.doc 751 KB (doc) szczegóły pobierz
  Asystent IPNT - FOR...J. polski.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Asystent IPNT - FOR...angielski.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Asystent IESO - FOR...J. polski.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Asystent IESO - FOR...angielski.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Asystent IEiAO - FO...J. polski.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Asystent IEiAO - FO...angielski.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Adiunkt KTiZJ AM w Gdyni.docx 17,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Asystent KEiPG 1 AM w Gdyni.docx 16,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Asystent KEiPG 2 AM w Gdyni.docx 15,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Asystent KTiZJ AM w Gdyni.docx 16,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  lektor -anglista w ...zczecinie.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  adiunkt IG AM w Szczecinie.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  asystent IG 29 06 18.pdf 222,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  asystent IRM 29 06 18.pdf 221,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ DLA OGŁO..._asystent.pdf 121,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ_J polski...EiAO 2018.pdf 207,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  asystent IG 04 07 18.pdf 223,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ OGŁOSZEN...4-07-2018.pdf 252,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ OGŁOSZEN...4-07-2018.pdf 253,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ OGŁOSZEN...4-07-2018.pdf 253,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ OGŁOSZEN...4-07-2018.pdf 252,12 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się