2016-01-05

Praca dla naukowców

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/438758/20180913_konkurs-na-starszego-wykladowce-w-izt_formularz_pdf-pdf.htmlhttps://gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/438757/20180913_konkurs-na-adiunkta-w-izt_formularze_pdf-pdf.htmlW trosce o zapewnienie konkurencyjności, otwartości i jawności procesu obsadzania stanowisk, publikujemy na stronie internetowej ministerstwa bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach naukowych, akademickich i dot. sfery zarządzania nauką w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy należy wysyłać za pomocą formularza na adres:

 

Krzysztof.Rurek@mgm.gov.pl

 

Formularze dla ogłoszeniodawców:

 

formularz w polskiej wersji  (praca_dla_naukowcow_PL)

 

formularz w angielskiej wersji  (praca_dla_naukowcow_EN)

 

Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy:

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta  na Wydziale Elektrycznym KEO w UM w Gdyni ważne do 15.01.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta  na Wydziale Elektrycznym KEO w UM w Gdyni ważne do 15.01.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego  na Wydziale Elektrycznym KAO w UM w Gdyni ważne do 15.01.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta  na Wydziale Elektrycznym KTM w UM w Gdyni ważne do 15.11.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta  na Wydziale Elektrycznym KAO w UM w Gdyni ważne do 15.11.2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta  na Wydziale Elektrycznym KEM w UM w Gdyni ważne do 15.11.2018 r.

 

Załączniki

  FORMULARZ_J polski.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  FORMULARZ_J angielski.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie_asysten...09-2018_1.pdf 195,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie_asysten...09-2018_2.pdf 195,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie_profeso...6-09-2018.pdf 195,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie_adiunkt...6-09-2018.pdf 196,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie_asysten...6-09-2018.pdf 195,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz_zgloszeni...1.10.2018.pdf 469,41 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się