2018-03-21

Oczyszczanie wody temperaturą ciepła i zimną

Opracowanie projektu dotyczącego ekologicznych środków piorących i czystości oraz: 

 • możliwości oczyszczenia wody przez temperaturę zimna i gorącą; 
 • możliwość oczyszczenia wody makrobiologicznie/mikrobiologicznie; 
 • możliwość uzyskania energii spod dróg, szyn, trakcji jako ruch, hamowania; 
 • możliwość uzyskania energii ziemi w postaci uderzeń opadów, deszczu o podłoże, mrozu, śniegu; 
 • możliwość uzyskania energii geotermalnej z wód (stawów, jezior, rzek); 
 • montaż dozownika w każdym domu z środkiem dezynfekującym w celu zminimalizowania zarażeń w przypadku infekcji; 
 • możliwość uzyskania energii z nagrzanej ściany budynku, drzewa, ziemi, lustra wody, głębokości wody, znaku drogowego, samochodu, pojazdu komunikacji zbiorowej; 
 • każdy szpital II,III poziomu winien mieć : kostnicę , prosektorium, miejsce kremacji, laboratorium sanitarne o ochrony środowiska, stację sanitarną, lekarza uzdrowiskowego, lekarza koordynatora PRM, lekarz weteryniarza, schron obrony i ochrony cywilnej; 
 • każda gmina, powiat, województwo winna mieć siedzibę ratunkową obrony i ochrony cywilnej wraz z bankiem żywności, ekipami sprzątającymi, materiałami budowlanymi, firmą remontową i przewozową, schronem; 
 • każda placówka medyczna winna telemedycyny m.in. w postaci komunikatora GG,Skypa,Live Czat, Messengera, Twiter lub innego rodzaju stronę np. Facebook; 
 • w każdym szpitalu winna być 24h pomoc i informacja medyczna; 
 • w każdej gminie winna być 24h informacja. 
 1. Link do petycji: skan petycji
 2. data złożenia: 27 grudnia 2017 r. do Ministerstwa Ochrony Środowiska, które następnie przekazało petycję do MGMiŻŚ pismem z dnia 30.01.2018 r. w związku z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego: brak zgody
 4. Dane dotyczące przebiegi postępowania: petycja została przekazana w celu rozpatrzenia do DGWiŻŚ.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się