Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja dotycząca wybudowania skarpy przy Wiśle w okolicach Chwałowic, gmina Radomyśl nad Sanem
Petycja dotycząca wybudowania skarpy przy Wiśle w okolicach
Chwałowic, gmina Radomyśl nad Sanem.
27.01.2020 więcej
Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa określających warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
zmierzającej do nowelizacji ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków i przepisów wykonawczych do ww. ustawy określających
zasady opracowywania taryfy za zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków.
10.01.2020 więcej
Petycja w sprawie publikacji w BIP informacji dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych z dnia 15 lutego 2019
petycja w sprawie publikacji w BIP informacji dotyczących
projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i
dodatkowych kwot połowowych z dnia 15 lutego 2019
20.12.2019 więcej
Petycja w sprawie zmiany w Polskim Związku Wędkarskim w zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia oraz pobierania opłat za wędkowanie.
Petycja w sprawie zmiany w Polskim Związku Wędkarskim w
zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia oraz pobierania opłat za
wędkowanie.
06.12.2019 więcej
Petycja w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.
Petycja w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w
Słupsku.
05.12.2019 więcej
Petycja w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.
Petycja w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w
Słupsku.
29.11.2019 więcej
Petycja sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku
Petycja sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w
Słupsku
29.11.2019 więcej
Petycja w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.
Petycja w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w
Słupsku.
29.11.2019 więcej
Petycja sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku
Petycja sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w
Słupsku
29.11.2019 więcej
Petycja w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.
Petycja w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w
Słupsku.
29.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się