Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wprowadzenie nadzoru
Petycja dotyczy wprowadzenia nadzoru nad szeroką grupa
podmiotów funkcjonujących w charakterze zarówno osób
fizycznych, jak i prawnych związanych z działanością
(zakresem działania) danego Ministerstwa.
03.01.2018 więcej
Budowa kładki dla pieszych na moście kolejowym w Nietkowicach
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie złożenia petycji o
wybudowanie bezpiecznego przejścia po kładce umiejscowionej na
konstrukcji mostu kolejowego.
13.12.2017 więcej
Spływ Wisłą
Problemy ze spływem Wisłą z powodu remontów
30.11.2017 więcej
Petycje z dnia 31 października i 1 listopada 2017 r.
Petycje z dnia 31 października i 1 listopada 2017 r., dotyczące
poprawy bezpieczeństwa statków.
13.11.2017 więcej
Petycja z dnia 23 października 2017r.
Petycja dotyczy zminimalizowania zanieczyszczenia wód, w
szczególności Morza Bałtyckiego.
10.11.2017 więcej
Petycja z dnia 27 sierpnia 2017r.
Petycja dotyczy współpracy handlowo-gospodarczej państw basenu
Morza Bałtyckiego.
06.10.2017 więcej
Petycja z dnia 29 maja 2017 r.
Petycja dotyczy rozważenia lokalizacji przyszłego portu
multimodalnego na Wiśle w Toruniu.
13.06.2017 więcej
Petycja - wniosek w sprawie uregulowania kwestii podróży służbowych
Petycja - wniosek w sprawie uregulowania kwestii podróży
służbowych w żegludze śródlądowej.
30.05.2017 więcej
Petycja z dnia 20.04.2017r.
Petycja dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie wyszkolenia i
kwalifikacji członków załóg statków morskich w zakresie
skrócenia szkolenia na poziomie operacyjnym.
19.05.2017 więcej
Petycja z dnia 06.02.2017 r
Petycja zawiera wniosek dot. zmiany rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia
2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg
statków morskich
20.02.2017 więcej
12