Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja w sprawie realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla mieszkańców powiatu przemyskiego
Petycja w sprawie realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych
dla mieszkańców powiatu przemyskiego
11.09.2020 więcej
Petycja w sprawie „Nie dla Kopalni cynku i ołowiu”
Petycja w sprawie ochrony i zabezpieczenia Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych 454.
09.09.2020 więcej
Petycja w sprawie przeanalizowania i ewentualnej aktualizacji rozporządzeń wydanych przez poprzedników Ministra GMiŻŚ
Petycja w sprawie przeanalizowania rozporządzeń wydanych przez
poprzedników Ministra GMiŻŚ, w celu ustalenia, czy któreś z
tych rozporządzeń nadal nie przyczynia się do ograbiania
Narodu Polskiego z miliardów złotych.
09.09.2020 więcej
Petycja w sprawie programu „Kanał Plus”
Petycja w sprawie rozwoju Lokalnych Kanałów i dróg wodnych dla
turystyki wodnej
02.09.2020 więcej
Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w Polsce.
Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w
Polsce.
14.08.2020 więcej
Petycja w sprawie traktowania związków spółek wodnych i spółek wodnych jak mikroprzedsiębiorców – propozycja do specustawy do spraw rozwiązań z zatrzymywaniem wody i walki z suszą
Petycja w sprawie traktowania związków spółek wodnych i
spółek wodnych jak mikroprzedsiębiorców – propozycja do
specustawy do spraw rozwiązań z zatrzymywaniem wody i walki z
suszą.
30.07.2020 więcej
Petycja w sprawie ustalenia stawki tzw. podatku dennego
Petycja w sprawie zmiany stawki rocznej naliczanej za
użytkowanie gruntów pokrytych wodami, m.in. za pomosty,
przystanie.
14.07.2020 więcej
Petycja w sprawie procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych
Petycja w sprawie skrócenia procedury wydawania pozwoleń
wodnoprawnych dla inwestorów sektora budowlanego
25.06.2020 więcej
Petycja w sprawie podjęcia „działania”, które doprowadzi do nałożenia obowiązku stosowania argumentu konsekwencjalistycznego na prawników pracujących dla Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i dokonujących wykładni prawa przy sporządzaniu stanowisk, opinii lub ekspertyz prawnych.
Petycja w sprawie podjęcia „działania”, które doprowadzi
do nałożenia obowiązku stosowania argumentu
konsekwencjalistycznego na prawników pracujących dla Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i dokonujących
wykładni prawa przy sporządzaniu stanowisk, opinii lub
ekspertyz prawnych.
10.06.2020 więcej
Petycja ws. wydawania uproszczonego dokumentu bezpieczeństwa na podstawie posiadanego wspólnotowego świadectwa zdolności dla statków pasażerskich, których długość nie przekracza 20 m
Petycja w sprawie wydawania uproszczonego dokumentu
bezpieczeństwa na podstawie posiadanego wspólnotowego
świadectwa zdolności dla statków pasażerskich, których
długość nie przekracza 20 m, w związku z obostrzeniami
spowodowanymi pandemią.
01.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się