Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie ustnego przetargu przez Fundusz Rozwoju Spółek
FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁEK SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza ustny
przetarg na sprzedaż:
23.11.2018 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Centrum Techniki Okrętowej
S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-392), ul. Szczecińska 65
03.10.2018 więcej
Informacja w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
Informacja w sprawie Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds.
przemysłu stoczniowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z
siedzibą w Warszawie
02.10.2018 więcej
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą
w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Fundusz Rozwoju Spółek
S.A. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 17
października 2018 r. o godz. 16:00 (Fundusz Rozwoju Spółek
S.A., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa)
02.10.2018 więcej
Informacja w sprawie Ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
W dniu 12 września 2018 r. Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju
Spółek S.A. postanowiła zakończyć wszczęte postępowanie
kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz
Rozwoju Spółek S.A. bez wyłaniania kandydata.
13.09.2018 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Prezesa Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z
siedzibą w Warszawie
09.08.2018 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego
Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
09.08.2018 więcej
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego
spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
07.08.2018 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego Spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego
Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Bonifraterska 17, 00-203. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
w dniu 3 sierpnia 2018 roku o godz. 16.
20.07.2018 więcej
Ogłoszenie sprzedaży w formie przetargu pisemnego wagi samochodowej
Ogłoszenie sprzedaży w formie przetargu pisemnego wagi
samochodowej
03.07.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się