Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Prezesa Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z
siedzibą w Warszawie
09.08.2018 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego
Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
09.08.2018 więcej
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego
spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
07.08.2018 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego Spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego
Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Bonifraterska 17, 00-203. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
w dniu 3 sierpnia 2018 roku o godz. 16.
20.07.2018 więcej
Ogłoszenie sprzedaży w formie przetargu pisemnego wagi samochodowej
Ogłoszenie sprzedaży w formie przetargu pisemnego wagi
samochodowej
03.07.2018 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PRO w Gdyni
Ogłoszenie Rady Nadzorczej Polskiego Ratownictwa Okrętowego Sp.
z o.o. z/s w Gdyni
01.06.2018 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków
Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
21.05.2018 więcej
Ogłoszenie o zakończeniu postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu ZMP Gdańsk S.A.
Ogłoszenie o zakończeniu postępowanie kwalifikacyjne na
stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds.
Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury, Zarządu
Morskiego Portu Gdańsk.
06.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu w dn 25 kwietnia 2018 r. na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Iławie
Cena wywoławcza netto 316.000,00 zł. Wadium 38.868,00 zł.
Licytacja ustna rozpocznie się 25 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00
w Olsztynie ul. Mickiewicza 14/1.
26.03.2018 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa
Zarządu Centrum Techniki Okrętowej S.A.
26.03.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się