Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
PBH „Odra 3” Sp. z o.o. przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynków
Szczecin ul. Torowa 11 a, działka ewidencyjna nr 2, obręb
Dąbie 4112 o powierzchni 7 200 m²
16.11.2017 więcej
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp.
z o.o. publiczny przetarg ustny na sprzedaż samochodu os.
23.08.2017 więcej
Ogłoszenie - postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu
Ogłoszenie - postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa
Zarządu
26.05.2017 więcej
Ogłoszenie - postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa
Postępowanie kwalifikacyjne na wybór Prezesa Przedsiębiorstwa
Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. w
Szczecinie.
12.04.2017 więcej
Ogłoszenie - postepowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa
Ogłoszenie dot. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w
Warszawie S.A. przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki
(uchwała nr 15/VII/2017).
03.04.2017 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków
Zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
29.03.2017 więcej
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu
Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Centrum Logistyczne
Gryf Sp. z o.o. w Szczecinie w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
22.02.2017 więcej
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu
UWAGA, ZMIANA TERMINÓW: Decyzją 21/2017 Pełnomocnika
Wspólnika z 17 stycznia 2017 r. wydłużeniu ulegają terminy
postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu.
16.01.2017 więcej
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa
Zarządu Spółki "Gryf Nieruchomości" sp. z.o.o. Termin
składania zgłoszeń przez kandydatów upływa w dniu
5.01.2017r. o godz. 14.00.
27.12.2016 więcej
Ogłoszenie: „PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o.
Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Usługowego „PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o. w
Szczecinie. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Prezesa Zarządu.
27.12.2016 więcej
12