Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polskie Ratownictwo
Okrętowe Sp. z o.o.
30.09.2020 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.
Ogłoszenie Rady Nadzorczej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w
Kołobrzegu (78-100); ul. Portowa 41
31.08.2020 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Członka Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.
05.08.2020 więcej
Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu Spółki Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu Spółki Centrum
Logistyczne Gryf Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
30.06.2020 więcej
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o.
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu
Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA
3” Sp. z o.o.
24.06.2020 więcej
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko
dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga Morska z
siedzibą w Szczecinie
16.06.2020 więcej
Ogłoszenie w sprawie wznowienia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Ogłoszenie w sprawie wznowienia postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds.
Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
01.06.2020 więcej
Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie
Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora
Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga Morska z siedzibą
w Szczecinie
22.05.2020 więcej
Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.
Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
prezesa spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w
Warszawie S.A.
06.05.2020 więcej
Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem - Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Infrastruktury i
Zarządzania Majątkiem - Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
10.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się