Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wszczęcie postępowania dot. wyboru firmy audytorskiej dla FRS SA
Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego
wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Funduszu Rozwoju Spółek SA.
14.08.2019 więcej
Ogłoszenie Funduszu Rozwoju Spółek S.A. o ustnym przetargu w dn. 3 września 2019 r. na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Rybniku
Ogłoszenie Funduszu Rozwoju Spółek S.A. o ustnym przetargu w
dn. 3 września 2019 r. na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości w Rybniku
14.08.2019 więcej
Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu.
Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na
stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu spółki
Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu.
19.06.2019 więcej
Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i
Świnoujście S.A.
18.06.2019 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Finansów i
Zarządzania Finansami spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia
S.A.
14.06.2019 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Członka Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków
S.A. z siedzibą w Gdańsku
12.06.2019 więcej
Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu spółki Polski Rejestr Statków S.A.
Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa/Członka Zarządu spółki Polski Rejestr Statków S.A.
10.06.2019 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członka Zarządu - Prezesa Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. i członka Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowiska członka Zarządu - Prezesa Zarządu Polskiej Żeglugi
Bałtyckiej S.A. i członka Zarządu Polskiej Żeglugi
Bałtyckiej S.A.
27.05.2019 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa
Zarządu spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i
Świnoujście S.A.
22.05.2019 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polski Rejestr Statków
S.A. z siedzibą w Gdańsku.
10.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się