2017-02-02

Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Rada Pracownicza podejmuje uchwałę o przyjęciu postanowienia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PP PŻM.

 

Na podstawie Art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (zwanego dalej „Rozporządzeniem"), Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie.

 

Treść ogłoszenia (pdf)