2018-01-16

Lista spółek nadzorowanych

 1. C.Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni 

 2. Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku 

 3. Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

 4. DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni

 5. Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu

 6. Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku

 7. Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

 8. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

 9. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

 10. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tczewie

 11. Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

 12. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

 13. Stocznia Gdańska S.A. w upadłości z siedzibą w Gdańsku 

 14. Stocznia Gdynia S.A. w upadłości z siedzibą w Gdyni

 15. STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Szczecinie

 16. Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. w upadłości z siedzibą w Szczecinie

 17. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie

 18. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku 

 19. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

 20. Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

 21. Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie

 22. Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Dubiu

 23. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się