2019-02-26

Morskie Jednostki Edukacyjne

Lista uznanych morskich jednostek edukacyjnych

 

 

1.       Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 

2.       Uniwersytet Morski w Gdyni

 

3.       Akademia Morska w Szczecinie

 

4.       Bałtycka Akademia Umiejętności

 

5.       Centrum Szkoleń Morskich w Gdyni

 

6.       Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

 

7.       Centrum Szkolenia Morskiego „Zenit” w Szczecinie

 

8.       Dohle Marine Services Europe w Gdyni

 

9.       Maritime Safety & Security Sp. z o.o. w Szczecinie

 

10.   Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego Mayday w Gdyni

 

11.   Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie w Świnoujściu

 

12.   Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie w Kołobrzegu

 

13.   Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej „Florian”

 

14.   Ośrodek Szkolenia Morskiego „Libra”

 

15.   Ośrodek Szkolenia Morskiego przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu - cofnęcie uznania

 

16.   Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni

 

17.   Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej Sp. z o.o. w Szczecinie

 

18.   Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej Sp. z o.o. w Szczecinie –filia w Ustce

 

19.   Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej s. c. w Gdyni

 

20.   Ośrodek Szkoleniowy Polsteam s.c. w Gdyni

 

21.   Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie

 

22.   Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego AM w Szczecinie w Kołobrzegu

 

23.   Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu - cofnięcie uznania

 

24.   Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

 

25.   Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 

26.   Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Sp. z o.o. wraz z Gdyńską Szkoła Morską

 

27.   Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie

 

28.   Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.

 

29.   Technikum Morskie i Politechniczne w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

 

30.   Zespół Szkół Morskich im Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku

 

31.   Zespół Szkół Morskich w Darłowie

 

32.   Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

 

33.   Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu

 

34.   Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu

 

35.   Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej – Technikum Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Notecią

 

36.   Security Consulting and Training „SCAT” Mariusz Pakieła

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się