Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Oświadczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
30.04.2018 więcej
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu za rok 2017
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu za rok 2017
01.03.2018 więcej
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za rok 2016 r.
26.04.2017 więcej
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów:
gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w
2016 roku
28.02.2017 więcej
Zasady przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków
Zasady przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków w
Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
20.06.2016 więcej
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za rok 2015.
05.05.2016 więcej