Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyniki konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Światowe Dni Morza 2018”
Wyniki konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pn:
„Światowe Dni Morza 2018”
18.04.2018 więcej
Wyniki oceny formalnej oferty w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego pt:„Światowe Dni Morza 2018”
Wyniki oceny formalnej oferty w konkursie na wsparcie realizacji
zadania publicznego pt:„Światowe Dni Morza 2018”
13.04.2018 więcej
Wyniki wstępnej oceny formalnej ofert nadesłanych w konkursie na wsparcie realizacji zdania publicznego pt: „Światowe Dni Morza 2018”.
Wyniki wstępnej oceny formalnej ofert nadesłanych w konkursie
na wsparcie realizacji zdania publicznego pt: „Światowe Dni
Morza 2018” posiadające uchybienia formalne podlegające
uzupełnieniom/wyjaśnieniom.
12.04.2018 więcej
Informacja o zmianie w regulaminie konkursu "Światowe Dni Morza 2018"
Informacja o zmianie w regulaminie konkursu "Światowe Dni Morza
2018"
20.03.2018 więcej
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej „Światowe Dni Morza 2018”
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji
konkursowej „Światowe Dni Morza 2018”
16.03.2018 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Światowe Dni Morza 2018”
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego pn. „Światowe Dni Morza 2018”.
01.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się