2015-12-22

Kierownictwo Ministerstwa

Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

16 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej.

Pracował na statkach morskich jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych.  Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego – był  członkiem zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. W 2007 r. sprawował urząd Ministra Gospodarki Morskiej. Przygotował  m.in.  dwa  programy;    Budowy   falochronu    wschodniego   w Świnoujściu, stanowiącego port zewnętrzny do odbioru gazu skroplonego oraz Budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

 

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy na kierunku telekomunikacja cyfrowa. Ukończył wiele kursów z dziedziny zarządzania i finansów.

 

W latach 2008-2009 pełnił funkcję eksperta w Kancelarii Prezydenta RP do spraw gospodarki morskiej. Był posłem do Parlamentu Europejskiego. Pracował m.in. w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową. Był także zastępcą członka Komisji Rybołówstwa oraz dwóch delegacji - do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej i do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Ma żonę oraz dwóch synów.

 

Jerzy Materna - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Absolwent Wydziału Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, którą ukończył w 1983 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa.


Posiada doświadczenie w branży budowlanej, które zdobył pracując jako Kierownik budowy w latach 1983-1989 w Komunalnym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Zielonej Górze. W kolejnych latach zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego i prowadził własną działalność gospodarczą.


W  latach 1998-2002  pełnił  funkcję  radnego  Rady  Miasta  Zielona  Góra,  gdzie  uczestniczył  w pracach Komisji zajmujących się sprawami gospodarki miasta oraz infrastruktury technicznej.


W 2002 roku ukończył Podyplomowe   Studium  Wyceny  Nieruchomości  w  Wyższej  Szkole  Handlu  i Finansów Międzynarodowych w Warszawie – filia w Zielonej Górze.


Od 2005 roku w czterech kolejnych kadencjach sejmu zdobył mandat posła na Sejm RP z okręgu nr 8 – Zielona Góra. Jako poseł uczestniczy w pracach Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury i Komisji do Spraw Unii Europejskiej, a także w pracach grupy ds. przestrzeni kosmicznej, której w obecnej kadencji został przewodniczącym. Jeszcze przed objęciem funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej angażował się w sprawy żeglowności Odry między innymi uczestnicząc w pracach Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry oraz uczestnicząc w innych spotkaniach w kraju i zagranicą. Uhonorowany tytułem Ambasadora Lubuskiej Gospodarki przyznanym przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Żywo zainteresowany sprawami ekonomicznymi i rozwojem gospodarczym Polski. Obecnie uczestniczy w pracach: Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii, Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Parlamentarnego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa.


W   Ministerstwie  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  prowadzi   sprawy   żeglugi  śródlądowej,  a w szczególności: polityki transportu wodnego śródlądowego, bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej, sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, prowadzi też sprawy inwestycji infrastrukturalnych dotyczących śródlądowych dróg wodnych. Inwestycje te mają zagwarantować dobre warunki dla żeglugi śródlądowej, a jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i prawidłową gospodarkę wodną kraju. Współpracuje z Ministrem Środowiska przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych ze śródlądowymi drogami wodnymi będących w gestii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ma żonę i dwóch dorosłych synów. Szczęśliwy dziadek bliźniaków. Pasjonat sportu i myślistwa.

 

Grzegorz Witkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku pracował w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki Morskiej. Od grudnia 2015 pełnił funkcję Szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wcześniej pracował w Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, a w latach 2004-2007 kierował biurem Głównej Kwatery Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Wieloletni wychowawca, instruktor ZHR w stopniu podharcmistrza. Długoletni współpracownik Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Interesuje się historią i sportem. Żonaty, ojciec dwójki dzieci: Krzysztofa i Karoliny.

 

Anna Moskwa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Absolwentka stosunków międzynarodowych, socjologii i ekonomii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego rynku pracy- HR, rekrutacje, postępowania przetargowe w zakresie rynku, fundusze UE w zakresie rynku pracy oraz innowacji. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami UE od roku 1999 pełniła funkcję wiceprezesa oraz prezesa Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw, jednej z największych polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji międzykulturowej, pomocy rozwojowej oraz rynku pracy. Przez wiele lat odpowiadała za współpracę międzynarodową, głównie w Europie, ale także poza kontynentem. Pełniła funkcję Prezesa spółki Quality and Development Institute zajmującej się audytami oraz szkoleniami. Wieloletnia animatorka Ruchu Światło- Życie.

W ostatnim czasie pracowała jako dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

 

 

Mariola Chojnacka - Dyrektor Generalny w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej