Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Sprawozdanie finansowe MIR-PIB za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe MIR-PIB za 2019 r. wraz z informacją o
zarządzaniu składnikami mienia trwałego.
17.08.2020 więcej
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 IMiGW – PIB w Warszawie
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w
Warszawie wraz z informacją o zarządzaniu składnikami mienia
trwałego.
17.07.2019 więcej
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Morskiego Instytutu Rybackiego
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Morskiego Instytutu Rybackiego
– Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni wraz z informacją
o zarządzaniu składnikami mienia trwałego.
16.07.2019 więcej
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Instytutu Rybactwa Śródlądowego
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Instytutu Rybactwa
Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie wraz z informacją
o zarządzaniu składnikami mienia trwałego.
16.07.2019 więcej
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Instytutu Morskiego w Gdańsku
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Instytutu Morskiego w Gdańsku
wraz z informacją o zarządzaniu składnikami mienia trwałego.
16.07.2019 więcej
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 IMiGW – PIB w Warszawie
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w
Warszawie
02.10.2018 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Instytutu Rybactwa
Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie wraz z
informacją o zarządzaniu składnikami mienia trwałego
18.07.2018 więcej
Sprawozdanie finansowe Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB w Gdyni
Sprawozdanie finansowe za 2017 r. Morskiego Instytutu Rybackiego
– Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni wraz z informacją
o zarządzaniu składnikami mienia trwałego
11.07.2018 więcej
Sprawozdanie finansowe za 2017 r. Instytutu Morskiego w Gdańsku
Sprawozdanie finansowe za 2017 r. Instytutu Morskiego w Gdańsku
wraz z informacją o zarządzaniu składnikami mienia trwałego
11.07.2018 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Sprawozdanie finansowe za rok 2016 Instytutu Rybactwa
Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie wraz z
informacją o zarządzaniu składnikami mienia trwałego.
04.08.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się